איגרת אישית לעדכון - רענון

מס צפיות:  1302
תאריך: 22/11/2015

י' כסלו, תשע"ו
22 נובמבר, 2015


חברים יקרים שלום רב,

לאור שאלות שנשאלתי בכנסי ועדים, הריני מתכבד לשלוח אליכם חוזר זה, שהוא ריענון של דברים שנאמרו בעבר.

1. אין לקיים כל סוג של עבודה אחרי השעה 15:30. הכוונה היא להשתלמויות, ישיבות וכד'. כל שינוי מהוראה זו ניתן להיעשות אך ורק באישור ועד המורים ובקיזוז הזמן, שניתן אחרי 15:30, משעות העבודה של השבוע. אנו מבקשים שתקפידו מאוד על כך, אחרת תיווצר "גלישה" ותנאי העבודה של המורים ייפגעו.

2. חוץ מההשתלמות הבית ספרית, שום השתלמות מכל סוג שהוא, כולל השתלמויות מפמ"ר, אינה חובה. אנו דרשנו ממשרד החינוך שהשתלמויות המפמ"רים יהיו על חשבון ההשתלמות הבית ספרית שהיא חובה, אך טרם נענינו, אפילו לא בסוגיית קיזוז השעות של השתלמויות מפמ"ר מסך השעות שהמורה צריך ללמד במהלך השבוע.

3. טרם נחתם הסכם קיבוצי בדבר תגמול רכזי מעורבות חברתית, והדבר נעשה ע"י משרד החינוך בצורה "פרטיזנית" ולא מחייבת. אנו ממליצים לחברינו לא לבצעה.

4. משרד החינוך מתחמק מהמחויבות שבהסכם הקיבוצי שלא להמיר שעות תומכות הוראה בשעות בתפקידים אחרים ודורש מהמורים בבתי"ס דתיים לבצע השגחה על תלמידים בתפילה בהתנדבות, ואילו בעבר שעות אלו היו שעות תפקיד.

5. פנינו שוב אל משרד החינוך במטרה להפסיק את ההשתוללות שבהעמסת עבודות נוספות בלתי אנושיות על המורים לאנגלית, אך טרם נענינו. אם הדבר לא ייעשה בימים הקרובים, ניאלץ להכריז סכסוך עבודה עם כל המשתמע מכך.

6. מורים לא חייבים לצאת לטיולים ולפעילויות אחרות מחוץ לכותלי ביה"ס. איש לא רשאי לחייב זאת. אם זה קורה בבית ספר זה או אחר, נא להודיענו.

7. אבחונים – מורים מתוגמלים בגין פעולות שהם עושים עם תלמידים לקויי למידה, ע"י תשלום מיוחד בגין כל פעילות לאלו שאינם בעוז לתמורה, ועבודה על חשבון שעות פרטניות לאלו שבעוז לתמורה. עם זאת אין כל תגמול בנושא האבחונים ומורים נאלצים לעשות זאת ללא תגמול. גם פעולה זו לא חייבים לעשות ואנו ממליצים לחברינו לא לעשותה. אם הדברים שפורטו לעיל לא יסודרו בימים הקרובים ניאלץ להכריז על סכסוך עם כל המשתמע מכך. בינתיים כל מורה שיסרב לעשות את אחת מהפעולות הנ"ל יקבל מאתנו גיבוי מלא.

8. עפ"י החוק, מצב צבירת ימי המחלה חייב להופיע בתלוש השכר. אם הוא לא מופיע, נא עדכנו את מזכירי הסניפים.

 

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד