הדפסת כרטיס נוכחות - תזכורת

מס צפיות:  1632
תאריך: 17/11/2015

ה' כסלו, תשע"ו
17 נובמבר, 2015

איגרת אישית לעדכון - תזכורת

חברים נכבדים,

ברצוני לחזור ולהזכיר דברים שכבר אמרתי בעבר :

1. מורים שמועסקים אך ורק במכללות ואין להם שעות בחטיבה העליונה או בחטיבת הביניים, אינם חייבים להדפיס כרטיס נוכחות בביה"ס.

2. מורים שמלמדים במכללות ואינם עובדים במסגרת הרפורמה עוז לתמורה ביתר כיתות ביה"ס (אלא ע"פ "העולם הישן"), לא חייבים להדפיס כרטיס נוכחות בביה"ס.

3. מורים במכללות המכינים תלמידים לבחינה חיצונית במעבדה בכיתות י"ג -י"ד, זכאים ל- 1 ש"ש גמול הכנה.

אם ישנם בתי"ס בהם כללים אלו אינם מיושמים, נא לפנות מידית למזכיר הסניף.

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד