איגרת אישית לעדכון

מס צפיות:  1584
תאריך: 3/11/2015

י"ט חשון, תשע"ו
1 נובמבר, 2015

חברים נכבדים,

1. ברצוני להזכירכם שמורים העובדים לפי הרפורמה עוז לתמורה מסיימים את יום עבודתם לא יאוחר מהשעה 15:30, זאת בתנאי שהתחילו את יום העבודה בשעה 8:00 בבוקר.


מורים שהתחילו את יום העבודה לפני השעה 8:00 בבוקר רשאים לסיים אותו לפני השעה 15:30, לפי מספר אורך הזמן שבו עבדו לפני השעה 8:00.

למשל: מורה שהתחיל בשעה 7:30 בבוקר יסיים לא יאוחר מהשעה 15:00.

2. שעות תומכות הוראה ניתן לבצע החל מהשעה 7:00 בבוקר, בתנאי שמדובר בתכנית שנתית והשעות משובצות במערכת השעות.

3. אין לקיים שום פעילות (ישיבות מורים, השתלמויות וכד') אחרי השעה 15:30 ללא אישור ועד המורים. שעות אלה, אם יינתנו אחרי השעה 15:30 - יש לקזז אותן משעות העבודה שהמורה נותן ביום אחר לפני השעה 15:30.

4. בזמנים "המודרניים" שבהם אנו חיים, עובדים בכלל ומורים בפרט הפכו להיות "עבדים" במקום עבודתם.
העבודה נמשכת הרבה מעבר ל-8 שעות ביום, בגלל מיילים, הודעות WhatsApp והודעות אחרות שנשלחות למורים הביתה. המורים נדרשים לפעיליות שונות או ונדרשים להעביר הודעות אלו ואחרות לתלמידים, או להורים.

אין לדרוש ממורים לקבל או לבצע עבודות מסוג זה אחרי השעה 15:30.

5. ארגון המורים יגבה כל מורה אשר ייאלץ לעבוד מעבר לשעות העבודה שעליו לעבוד.

 

 

 


העתקים:

חברי הנהלת ארגון המורים

מזכירי סניפים, ארגון המורים

הנהלת התאגדות המנהלים

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד