הגעת תלמידים לבתיה"ס עם סכינים

מס צפיות:  1300
תאריך: 22/10/2015

 

 

ח' חשון תשע"ו

22 אוקטובר 2015


 

לכבוד:

מר נפתלי בנט

שר החינוך

מכובדי שלום רב,

 

הנדון: הגעת תלמידים לבתיה"ס עם סכינים

 

כפי שעלה לאחרונה בפרסומים שונים, תלמידים בבתיה"ס העל יסודיים מגיעים לבית הספר, כשהם נושאים עמם סכינים וזאת בהמלצת הוריהם.

למותר לציין את המשמעות, הסכנות וההשלכות שעלולות להיות לכך.

ע"פ חוזר מנכ"ל, שפורסם לפני מספר שנים, אין להביא סכינים לבית הספר ושוב, הסיבות מובנות מאליהן.

אבקשך מאד לדאוג לאכיפת ההוראות של חוזר המנכ"ל ולפרסום הוראות בהתאם.

 

 

 

 

העתקים:          
גב' מיכל כהן – מנכ"לית משרד החינוך 

חברי הנהלת ארגון המורים 

מזכירי הסניפים, ארגון המורים 

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד