מאבק המורים בבתיה"ס הנוצריים ונקיטת צעדי מחאה

מס צפיות:  1157
תאריך: 16/09/2015

ג' תשרי, תשע"ו
16 ספטמבר, 2015

לכבוד
ציבור המורים

חברים נכבדים שלום רב,

זה כשנתיים ימים בתיה"ס הנוצריים מתוקצבים ע"י המדינה תקציב חסר שגם הולך ומצטמצם. משרד החינוך הבטיח, בשיחות עם הנהגת בתיה"ס הנוצריים, לשפר את המצב, אך הוא הולך ורע, דבר שהביא לכך שבתיה"ס הנוצריים מושבתים החל מ- 1.9.15.
בעקבות פניות של חברינו, שהם רוב בקרב כלל המורים בבתיה"ס הנוצריים ועלולים להיפגע קשות מתת התקצוב, לא רק בתשלום שכר אלא גם בהפרשות לפנסיה ולקרנות, פניתי אל מנכ"לית משרד החינוך במספר מכתבים, אותם פרסמתי גם באתר הארגון. רק ערב ראש השנה הגיעה תשובה מהמנכ"לית ולפיה "הכול בסדר" ובתיה"ס הנוצריים מתוקצבים כמו כולם.
קשה להבין כיצד בתי"ס יוקרתיים כמו בתיה"ס הנוצריים מושבתים, והמנכ"לית אומרת שהכול בסדר - למרות טענות המורים וההנהגות באותם בתי"ס.
כדי להבין את הסוגיה, כינסתי היום בארגון המורים ישיבה ובה השתתפו נציגי בתי"ס נוצריים חברי ארגון המורים ונציג ההנהגה חבר הוועד המנהל של אותם בתי"ס. בפגישה הם הוכיחו, גם במסמכים מטעם הכנסת, את טענתם בדבר הקיפוח.
ברור שלא נוכל לתת יד להתמוטטות כלכלית של בתיה"ס הנוצריים ולחזרה לעידן, שכולם זוכרים אותו, בו משכורות לא שולמו במועד, הפרשות לא הועברו לקרנות מפאת מצב כלכלי קשה של יישובים במגזר הערבי. מחר זה עלול לקרות גם לבתי"ס נוספים בשל הפחתת תשלומי ההורים בבתי"ס שבנו את תקציבם על תשלומים אלו.
היום אחה"צ תתקיים ישיבה אצל שר החינוך בהשתתפותם ובהשתתפותי במטרה להפסיק את ה"פינג פונג" של הטענות משני הצדדים. אם הבעיה לא תיפתר והשביתה תימשך, לאור תוצאות הפגישה נשקול הפעלת צעדים ארגוניים, הצטרפות למאבק המורים בבתיה"ס הנוצריים ונקיטת צעדי מחאה.
לא מדובר פה בהחלטה פזיזה או ב"שליפה מהמותן". מדובר בתוצאה של הידברות שארכה יותר משנה וחצי, התכתבויות וסחבת שמשרד החינוך מצטיין בה הרבה יותר מאשר באחוז הזכאות לבגרות, שבו הוא מתפאר.

הודעה על המשך צעדי המחאה תצא אליכם בתום הפגישה עם שר החינוך, אם לא תהיה בה התקדמות.

 

 

העתק:
גב' מיכל כהן – מנכ"לית משרד החינוך
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי הסניפים, ארגון המורים
 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד