מלגות משופרות למורים חברי ארגון המורים

מס צפיות:  3432
תאריך: 24/08/2015

ט' אלול, תשע"ה

24 אוגוסט, 2015


עמיתים יקרים,

לאור פניות ובקשות של מורים, אני שמח לבשר לכם שבשנה"ל תשע"ו, ארגון המורים יעניק מלגות משופרות למורים בחינוך העל יסודי.
החלו הרישום והגשת בקשות למלגות לימודים לשנה"ל תשע"ו.

שיעור המלגות :

מלגה בסך 5,000 ₪ - לתואר MA

מלגה בסך 4,500 ₪ - לתואר BA

מלגה בסך 3,500 ₪ - לתואר ד"ר

מלגה בסך 3,000 ₪ - לתעודת הוראה

מלגה בסך 2,000 ₪ - לעבודת דוקטורט

 


יש להגיש את הבקשות לא יאוחר מ- 31.12.2015 .

המלגות שאנו מעניקים הן בנוסף למלגת הלימודים שהמורים מקבלים ממשרד החינוך ויינתנו למורים, בלי קשר להחזרי שכ"ל או מענקי שעות להם אתם זכאים ממשרד החינוך.

כמו כן, ארגון המורים דאג להסדרים נוספים עם מוסדות אקדמיים, בנוסף למלגות אותן אנו מחלקים, כך שלמעשה התמיכה בשכ"ל, לפי הפירוט דלעיל, היא משמעותית ביותר.

בברכת שנה טובה,  

 

העתקים:
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי הסניפים, ארגון המורים
מר בוריס מנור מנהל קרן ידע

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד