הסכם קיבוצי חדש למורים בתפקידי הדרכה

מס צפיות:  2255
תאריך: 23/08/2015

ח' אלול תשע"ה

23, אוגוסט 2015

לכבוד
מר נפתלי בנט
שר החינוך

מכובדי שלום רב,

הנדון: הסכם קיבוצי חדש למורים בתפקידי הדרכה

1. כידוע לך, מזה שנה תמימה יושבים הנציגים של ארגוני המורים, יחד עם הנהלת משרד החינוך ועם הממונה על השכר במשרד האוצר בדיוני הוועדה הפדגוגיתאשר הוקמה לשם השגת הסדר מוסכם ליישוב הבעיות הקשות במערכת החינוך בישראל, לאור קיומן של שתי רפורמות אשר הובילו לפיצול מלאכותי ומזיק לחינוך העל יסודי בישראל.

2. בין היתר, נדון נושא מדריכי המורים, אשר עד כה לא הוחלה עליהם כל רפורמה, עניינם נדון בנפרד והם מועסקים על פי תנאי עבודה ושכר נפרדים מכלל עובדי ההוראה בישראל. סוכם, שהוועדה תגבש מתווה להסכם קיבוצי עבור המורים בתפקידי הדרכה, כזה שמאגד את תנאי העבודה והשכר שלהם. לפני כשבוע הובהר לי ע"י מנכ"לית משרד החינוך שלמרות עמדתה,התומכת בעמדת ארגון המורים ושזכתה כבר לסיכום בין הצדדים ולפיה יש להסדיר את זכויותיהם של המדריכים בהסכם, לאור העובדה שאנשי משרד האוצר מתנגדים, הסיכום לא ניתן לביצוע והבעיה היא בינה לבין מר קובי אמסלם, הממונה על השכר.

3. יובהר, שכל זאת לאחר שפניותיי הרבות למנכ"לית משרד החינוך בבקשה לקיים מו"מ על תנאי העבודה והשכר של המדריכים על בסיס תנאי ההסכם הקיבוצי מלפני 2008 לא נענו, בתירוץ שהיא מחויבת, בהסכם, לסכם את תנאי העבודה עם הסתדרות המורים. עקב כך, דבר לא נעשה במשך 7 שנים. מצב מעוות זה גרם לכך שמורים בתפקידי הדרכה המדריכים מורים, מקבלים שכר הרבה יותר נמוך מהמורים ה"רגילים". כתוצאה מכך, יותר ויותר עוזבים את תפקידם.

4. "הבטחה" כנ"ל לא תעמוד במבחן כלשהו, ודאי לא מוסרי, ערכי או חינוכי. מכל מקום, בינתיים לא הוחלו על המדריכים תנאי העבודה או השכר של אף אחת משתי הרפורמות שמונהגות במערכת החינוך ואלה נותרו מופקרים על מזבח ה"הבטחה" התמוהה הזו במשך שנים רבות. כלום יכול משרד החינוך "להקריב" סקטור מקצועי שלם ו"להבטיח" שלא יסדיר את זכויותיו? ברור שלא.

5. החשיבות של עבודת המדריכים והקושי הייחודי שיש במלאכה הזו אינה שנויה במחלוקת, אלא שלמרות האמור המדריכים הופקרו עד כה ועניינם כלל לא נדון.

6. למרות האמור, הזלזול המופגן של משרד החינוך במדריכים והפקרת זכויותיהם לאור "הבטחות" עלומות שנתנה מנכ"לית משרד החינוך חצה כל גבול.

7. במערכת החינוך בישראל מועסקים אלפי מדריכים אשר הנם חברי ארגון המורים. ארגון המורים הוא הארגון המייצג אותם ועמו יש לנהל מו"מ ולהסדיר, סוף סוף, את זכויותיהם של המדריכים שהופקרו במהלך השנים, נוכח "הבטחות" מפוקפקות שנתן מאן דהוא לאחר.

8. לא ניתן שמעמדם וזכויותיהם של המורים בתפקידי הדרכה המבצעים תפקיד חשוב ביותר במערכת החינוך ימשיכו להיות הפקר, מה עוד שההתחייבות שניתנה להסתדרות המורים פגה יחד עם סיום תוקפו של ההסכם הקיבוצי עמה.

9. לאור האמור, עלי ליידע אותך שארגון המורים נאלץ להכריז על סכסוך עבודה ולהפעילו מיד בתום תקופת הצינון. לא ניתן יותר יד לניצול המדריכים ופגיעה במעמדם כאשר הם עושים את אחת העבודות החשובות ביותר במערכת החינוך - הובלתה מבחינה פדגוגית.

10. אני מודיע כי לא ניתן לקיים מו"מ ביחס למורים בתפקידי הדרכה אשר רובם המוחלט בחינוך העל יסודי חברי ארגון המורים עם ארגון מורים שאינו מייצג אותם, ויש לנהל מו"מ עבורם אך ורק עם ארגון המורים.

11. אני מקווה שמכתבי זה יוביל להתערבותך בנעשה לטובת המדריכים ובמתן הנחיה להנהלת משרדך לקיים מו"מ עם ארגון המורים ולכונן הסכם קיבוצי תקף, בטרם תסתיים תקופת הצינון. 

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד