הסכם קיבוצי חדש למורי השל"ח

מס צפיות:  1414
תאריך: 18/08/2015

ב' אלול, תשע"ה
17 אוגוסט, 2015

לכבוד
מר נפתלי בנט

שר החינוך

מכובדי שלום רב,

הנדון: הסכם קיבוצי חדש למורי השל"ח

 

1. כידוע לך, מזה שנה תמימה יושבים נציגי ארגוני המורים ביחד עם מנכ"לית משרדך וצוותה ועם הממונה על השכר במשרד האוצר בוועדה הפדגוגית אשר הוקמה לשם השגת הסדר מוסכם ליישוב הבעיות הקשות במערכת החינוך בישראל לאור קיומן של שתי רפורמות אשר הובילו לפיצול מלאכותי ומזיק לחינוך העל יסודי בישראל.

2. בין הדיונים נדון נושא מורי השל"ח אשר עד כה לא הוחלה עליהם שום רפורמה והם מועסקים על פי תנאי עבודה ושכר שונים מאלה של כלל עובדי ההוראה בישראל. סוכם, שהועדה תגבש מתווה הסכם קיבוצי אחד המיועד למורי השל"ח, שמאגד את תנאי העבודה והשכר שלהם. אתמול הובהר לי ע"י מנכ"לית משרד החינוך שלמרות עמדתה שתומכת בעמדת ארגון המורים ושזכתה כבר לסיכום בין הצדדים ולפיו יש להסדיר את זכויותיהם של מורי השל"ח בהסכם אחד ונפרד, שלאור העובדה שמזכ"ל הסתדרות המורים חזר בו מהסכמתו לכך, הסיכום הוא לא בר תוקף ועלינו לפתור את הבעיה ביננו, ארגוני המורים .

3. יובהר, שכל זאת לאחר שפניותיי הרבות למנכלי"ת משרד החינוך בבקשה לקיים מו"מ על תנאי העבודה והשכר של מורי השל"ח על בסיס תנאי ההסכם הקיבוצי שנחתם בקשר למורי השל"ח בשנת 1978 ואשר מאז לא חודש ולא נחתם הסכם קיבוצי מעודכן, נדחו בטענה ש"הבטיחה" ליוסי לוסרמן מזכ"ל הסתדרות המורים שלא תדון עם ארגון המורים בקשר לזכויות מורי השל"ח. למרות זאת, המנכ"לית / מזכ"ל הסתדרות המורים לא עשו דבר למען מורי השל"ח והסיבה ברורה ...

4. "הבטחה" שכזו לא תעמוד במבחן כלשהו ודאי לא מוסרי, ערכי או חינוכי. מכל מקום, בינתיים לא הוחלו על מורי השל"ח תנאי העבודה או השכר של אף אחת משתי הרפורמות שמונהגות במערכת החינוך ואלה נותרו מופקרים על מזבח ה"הבטחה" התמוהה הזו במשך שנים רבות. כלום יכול משרד החינוך להקריב סקטור מקצועי שלם ו"להטיח" שלא יסדיר את זכויותיו? ברור שלא.

5. חשיבות עבודת מורי השל"ח לטובת החינוך לאהבת הארץ ורגביה והקושי הייחודי שיש במלאכה הזו אינה שנויה במחלוקת. אלא שלמרות האמור, מורי השל"ח הופקרו עד כה ועניינם כלל לא נדון, למרות כל פניותינו מאז 2008 ובתכיפות רבה עוד יותר מ- 2011.

6. הזלזול המופגן של משרד החינוך במורי השל"ח והפקרת זכויותיהם לאור "הבטחות" עלומות שנתנה מנכלי"ת משרד החינוך, חצה כל גבול.

7. במערכת החינוך בישראל מועסקים 800 מורי של"ח, מתוכם 600 מורים אשר הנם חברי ארגון המורים. ארגון המורים הוא הארגון המייצג את מורי של"ח ועמו יש לנהל מו"מ ולהסדיר, סוף סוף, את זכויותיהם שהופקרו במהלך השנים, נוכח "הבטחות" מפוקפקות שנתן מאן דהוא לאחר.

8. כאמור, מורי השל"ח לא זכו לתוספת שכר כלשהי מזה שנים רבות ועניינם לא נדון ולמעשה הוקפא נוכח "הבטחת" משרד החינוך להסתדרות המורים לא לעסוק בנושא.

9. לא ניתן שמעמדם וזכויותיהם של מורי השל"ח ימשיכו להיות הפקר, מה עוד שההתחייבות שניתנה להסתדרות המורים פגה עם סיום תוקפו של ההסכם הקיבוצי עם הסתדרות המורים.

10. לאור האמור, עלי ליידע אותך שארגון המורים נאלץ להכריז על סכסוך עבודה ולהפעילו מיד בתום תקופת הצינון. לא ניתן יותר יד לניצול מורי השל"ח ופגיעה במעמדם כאשר הם עושים את אחת העבודות החשובות ביותר במערכת החינוך. הם מחנכים לערכים של אהבת המולדת, עזרה לזולת והתנדבות.

11. אני מודיע כי לא ניתן לקיים מו"מ ביחס למורי השל"ח אשר רובם המוחלט חברי ארגון המורים עם ארגון מורים שאינו מייצג אותם, ויש לנהל מו"מ אך ורק עם ארגון המורים.

12. אני מקווה שמכתבי זה יוביל להתערבותך ובמתן הנחיה להנהלת משרדך לקיים מו"מ עם ארגון המורים במטרה לכונן הסכם קיבוצי תקף בקשר למורי השל"ח, בטרם תסתיים תקופת הצינון. 

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד