דיון בנושא מורי קבלן

מס צפיות:  1262
תאריך: 2/08/2015

 

י"ד אב, תשע"ה
30 יולי, 2015

לכבוד                                                                      
גב' מיכל כהן                                                           
מנכ"לית משרד החינוך        

 

ומר קובי אמסלם

הממונה על השכר, משרד האוצר

שלום רב,

הנדון: דיון בנושא מורי קבלן

אבקש להקים צוות עבודה משותף למשרד החינוך, משרד האוצר, ארגון המורים והסתדרות המורים צורך דיון בנושא מורי קבלן,

 

זאת במטרה לסיים עבודה זו עד חודש דצמבר 2015.

 

                                             

 

                                              

 

העתקים:
ח"כ נפתלי בנט שר החינוך
ח"כ משה כחלון
שר האוצר
מר אבי ניסנקורן
יו"ר ההסתדרות
מר יוסי וסרמן מזכ"ל הסתדרות המורים
גב' נורית ולנסי יו"ר המחלקה הפרופסיונלית

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד