איגרת אישית למורי השל"ח

מס צפיות:  1441
תאריך: 4/06/2015

י"ז סיון, תשע"ה

4 יוני 2015

איגרת אישית למורי השל"ח

אנו, בארגון המורים, רואים במורי השל"ח נדבך חשוב מאוד ואולי הכי חשוב בחינוכם של תלמידנו לאהבת מולדת ולהעמקת השורשים בה.

לאורך כל תקופת כהונתי בארגון המורים דאגתי למורי השל"ח בכל הסכם קיבוצי ואין לזלזל בהישגים כגון:

1. הורדת בסיס המשרה ל 24 שעות

2. אקדמיזציה

3. הפיכת מדריך הגדנ"ע / של"ח למורה לשל"ח

4. ביגוד

5. תכשירים להגנה מנזקי השמש

6. שעות ההכנה לימי שדה

גם כעת אנו מנהלים מו"מ לתוספת שכר משמעותית למורי השל"ח, כזו שקיבלו יתר המורים בעקבות עוז לתמורה או אופק חדש. אתם, למעשה, נותרתם המורים היחידים שלא נהנים מתוספת זו ולא כאן המקום להסביר מדוע. מכל מקום, לא נוכל להרשות לעצמנו להתחיל את שנה"ל תשע"ו מבלי שאתם תיכללו בהסכם ותקבלו את התוספת המגיעה לכם (עוז לתמורה 42%), זאת בנוסף למקובל היום.

אנו מודעים לכך שישנם בעלי ענין שאינם מעוניינים בפתרון הבעיה ולפיכך נפוצות שמועות רבות, מופץ מידע מוטעה ומטעה ונעשים ניסיונות ליצור "הפרד ומשול" ע"י אותם בעלי ענין.

התכוונתי לפגוש אתכם ולדבר עמכם בכנס הקרוב, ב- 10.6.15, אך הדבר נמנע ע"י מר אלי שיש, מנהל השל"ח; בגיבוי מר דני רוזנר, מנהל מינהל חברה ונוער וזאת למרות שארגון המורים, מדי שנה, משתתף בעלות הכנס ותרם רבות למען השל"ח בשנים קודמות, ותורם גם כעת, כגון: דרישתנו ממשרד החינוך לתוספת שעות תקן לשל"ח והפיכת השל"ח לחובה בכל בתיה"ס העי"ס.

לא אגיע למקום בו איני רצוי ולכן לא אופיע בכנס, כי איני רוצה לכפות את נוכחותי. אגרת זו היא הדרך היחידה הקיימת, בשלב זה, להביא לידיעתכם את עיקרי הדברים, והיות שמנהלי השל"ח מונעים את הופעתי בפניכם, כאמור, איני יכול להרחיב, לענות לשאלות ולבצע ביחד תכניות לעתיד, כפי שהתכוונתי לעשות בכנס.

אמנם אני נפגש מדי פעם עם הוועד שהקמתם אך, זה כנראה לא מספיק. ואין טוב מקשר בלתי אמצעי.

 

העתקים:

מר אלי שיש - מנהל אגף של"ח, ידיעת הארץ ומטה משלחות הנוער לפולין, משרד החינוך

מר דני רוזנר - מנהל מינהל חברה ונוער, משרד החינוך

מר שלום שאול – מזכיר ועד מורי השל"ח

חברי הנהלת ארגון המורים

מזכירי הסניפים, ארגון המורים

ועד מורי השל"ח

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד