הכרזת סכסוך עבודה ארצי כנגד המעסיקים: מועצה אזורית שומרון, ישיבות בני"ע ורשת אמי"ת

מס צפיות:  1667
תאריך: 28/05/2015

י' סיון, תשע"ה

28 מאי, 2015

לכבוד
עו"ד שלמה יצחקי
ממונה ארצי על יחסי עבודה
משרד הכלכלה

שלום רב,

הנדון: הכרזת סכסוך עבודה ארצי כנגד המעסיקים:
1. מועצה אזורית שומרון   2. ישיבות בני"ע   3. רשת אמי"ת


המועצה האזורית שומרון העבירה את בתיה"ס אולפנת להבה וישיבת קרני שומרון לבעלות רשת אמי"ת (האולפנה) ורשת בתיה"ס של בני"ע (ישיבת קרני שומרון).
כאשר מעבירים בי"ס מבעלות לבעלות, יש להבטיח את זכויות המורים המועברים בהסכם קיבוצי משותף בין המוסד המוסר למוסד המקבל וארגון המורים.  למרות שיש לשמור את זכויות המורים,
כ- 20 מורים שעד כה הועסקו ע"י מועצה אזורית שומרון והיו מבוטחים בפנסיה תקציבית של המועצה, לא הועברו לבעלויות החדשות, בטענה שאותן בעלויות לא מוכנות לקלוט את המורים בפנסיה תקציבית וגם המועצה לא מוכנה להמשיך להעסיקם, לטענתה, עקב החלטת משרד הפנים שלא מאפשרת להם המשך העסקת מורים בבי"ס שלא באזור המוניציפלי של המועצה.
זה המקום להזכיר שהישובים בהם נמצאים שני בתיה"ס האמורים, השתייכו בעבר למועצה האזורית, אך קיבלו אישור ממשרד הפנים להיות מועצות מקומיות .
טענה זו של משרד הפנים, שלדברי אנשי המועצה שומרון מחייבת אותם, היא החלטה סטטוטורית, שרירותית ופוגעת בזכויות עובדים, למרות, שלדעתנו, המועצה יכולה להמשיך להעסיק את המורים, הואיל ורוב התלמידים שלומדים באותם מוסדות הם ילדי המועצה האזורית ולמרות שבתיה"ס נמצאים, פיזית, בישובים שפעם היו המועצה האזורית ועכשיו הם עצמאים.

לא נוכל להשלים עם פגיעה שרירותית זו ולכן אנחנו מכריזים על סכסוך עבודה ומתכוונים להפעילו בתום תקופת הצינון, לא רק בשני בתיה"ס האמורים לעיל, אלא בכל בתיה"ס של רשת אמי"ת ורשת בני עקיבא.
לאור האמור לעיל, אבקש התערבותך בסכסוך לפני הפעלתו.

 

העתקים:
מר נפתלי בנט - שר החינוך
גב' מיכל כהן - מנכ"לית משרד החינוך
הרב אברהם ליפשיץ - מנהל מינהל החינוך הדתי
ד"ר אמנון אלדר - מנכ"ל, רשת אמי"ת

מר שמואל ביבר - מנכ"ל, נחלים/בני עקיבא
מר שלומי ורמשטיין - מנכ"ל מועצה האזורית שומרון
גב' נורית ולנסי
יו"ר המחלקה הפרופסיונלית

גב' נילי ציוני מזכרית סניף ירקון
ועדי המורים וציבור המורים בבתיה"ס

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד