העברת ניהול קופות הגמל רשף והיל"ה לניהול מנורה - מבטחים

מס צפיות:  1847
תאריך: 28/05/2015

ט' סיון, תשע"ה

27 מאי, 2015

חברים נכבדים,

 

אני שמח להודיעכם שארגון המורים השלים את העברת קופ"ג רשף והיל"ה לניהול חברת מנורה – מבטחים והמניות של חברת רשף לניהול קופ"ג למורים עי"ס בע"מ, שהוחזקו ע"י ארגון המורים, הועברו למנורה - מבטחים.      
החל ממועד השלמת התהליך ביום 8.5.2015, מנורה --מבטחים תנהל את קופ"ג באישור הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לכל עניין ודבר ובהתאם לכל דין.
הודות לתנאי ההסכם שנחתם בין ארגון המורים לחברת מנורה -מבטחים, הקופות יישארו ייעודיות וייחודיות למורים ויתנהלו בתור שכאלה, כאשר דמי הניהול שאותם שילם העמית ירדו מכ- 0.3%
ל- 0.18% וכך חסכנו למורים הוצאות רבות. עפ"י ההסכם, כאמור, מנורה -מבטחים תמשיך לשמור על ייחודיות הקופות המיועדות למורים החברים בארגון המורים העי"ס. זהו צעד חשוב שנעשה ע"י ארגון המורים במטרה לשמור על איכות ניהול גבוהה של הקופות, לשפר את מצב העמיתים ולהוזיל את העלויות אותן שילמו.
יצוין כי בהתאם להוראות הדין זכותו של כל עמית להחליט, אם הוא חפץ בכך, לעבור לכל קופ"ג אחרת עפ"י שיקול דעתו של כל עמית.

אנו נמשיך לדאוג לחברינו גם לאחר העברת הקופות לניהול חברת מנורה מבטחים.

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד