עמדתנו בנושא קיום בחינות הבגרות

מס צפיות:  1439
תאריך: 14/05/2015

14 מאי, 2015

כ"ה אייר, תשע"ה

לכבוד

המורים חברי ארגון המורים

שלום רב,

הנדון: עמדתנו בנושא קיום בחינות הבגרות

בעקבות ההדלפות של שאלוני בחינות בגרות החליט אתמול משרד החינוך לשנות את שיטת ההפצה של השאלונים. כמובן שבסמכותו של משרד החינוך לשנות את שיטת ההפצה של השאלונים, אך לדעתנו, השיטה החדשה אינה יעילה, אינה ישימה ובוודאי אינה מהווה פתרון לטווח הארוך.

אנו צופים בעיות אין ספור, שתוצאתן תהיה פגיעה בתלמידים, במורים ובבתיה"ס וכפועל יוצא בערך השוויוני של התעודה, שתהפוך להיות תלויה ביכולת בית ספר כזה או אחר להתארגן כיאות.

זאת ועוד, אין ספק בלבי שכעת, אם יתגלו אי סדרים, האשמה תוטל על המנהלים. הם יהפכו לשעיר לעזאזל עם כל בעיה שתתעורר.

אבל רצונו של משרד החינוך כבודו.

הרינו להודיעכם שעבודה אחרי שעה 15:30 אינה בגדר חובה למורים שעובדים במסגרת עוז לתמורה. למורים שאינם עובדים במסגרת הרפורמה כל עבודה מעבר לסוף יום הלימודים אינה בגדר חובה.

ככל שהבעתם הסכמה לעבוד בשעות מעבר לאילו שצוינו לעיל, שעות אלה תחשבנה כשעות נוספות עליהן יש לקבל תשלום. אם משרד החינוך לא יתחייב לתגמל מורים על עבודה נוספת זו, אנו מורים לכם שלא לבצע עבודה זו.

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד