עדכון בנושא הדלפת שאלוני הבגרות

מס צפיות:  1354
תאריך: 17/05/2015

כ"ח אייר, תשע"ה
17 מאי, 2015

לכבוד
מנהלי בתי הספר וציבור המורים

שלום רב,

 

בפגישה שהתקיימה היום אצל מנכ"לית משרד החינוך, בעקבות פניית ארגון המורים, פגישה בה השתתפו מר רן ארז, יו"ר ההנהלה, מר מנשה לוי , יו"ר התאגדות המנהלים העי"ס, גב' מיכל כהן, מנכ"לית משרד החינוך והנהלת המשרד, הועלו על ידנו מספר הצעות לפתרון המשבר שנוצר עקב חוזר משרד החינוך נגד הדלפות שאלוני הבחינות.
הצענו למנכ"לית משרד החינוך למנות נאמני בחינות לכל בי"ס, שתפקידם לקחת את מעטפת השאלונים מהדואר זמן קצר לפני הבחינה, להעבירה לביה"ס ולהיות אחראים לשמירת המעטפה עד לתחילת הבחינה. אותם נאמנים צריכים להישאר בביה"ס ולשמור על השאלונים הנוספים שאמורים להיות מחולקים לתלמידים בחלק השני או השלישי של הבחינה.

הצענו לה שכנאמני הבחינות ישמשו מפקחים, מדריכים ומורים גמלאים אשר פרשו ממערכת החינוך. כוח אדם זה איכותי ונאמן ונמצא זמין בכל ישוב ובכל בי"ס וישמח להירתם לשמירת טוהר הבחינות . על משרד החינוך לדאוג לכך שהשאלונים שבמעטפות יהיו מסודרים ומופרדים לכל בחינה ולכל כיתה כדי להקל על חלוקתם ולמנוע את הוצאת החומר לפני הבחינה .

הימצאותם של נאמני הבחינות בבתיה"ס ושמירה מתמדת על כל השאלונים הינם ערובה למניעת הדלפות ושמירה על טוהר הבחינות.
בכך לא יהיה צורך להזמין את התלמידים 45 דקות קודם לבחינה ולא יהיה צורך בשכפול שאלונים בביה"ס, דבר שלא מונע הדלפות ויכול ליצור חוסר שליטה על פוטנציאל ההדלפות הגדול יותר שייווצר כתוצאה מכך.

גב' מיכל כהן, מנכ"לית משרד החינוך, הקשיבה להצעתנו ואמרה שתשקול אותה ותתייחס אליה .

 

בכבוד רב,

רן ארז                                                                                                                                            מנשה לוי
יו"ר הנהלת ארגון המורים                                                                                                              יו"ר התאגדות המנהלים


העתקים:
גב' מיכל כהן מנכ"לית משרד החינוך
ח"כ נפתלי בנט - שר החינוך
חברי הנהלת ארגון המורים
חברי הנהלת התאגדות המנהלים
מזכירי הסניפים, ארגון המורים

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד