עדכון בנושא העיצומים בטיולים

מס צפיות:  1662
תאריך: 13/05/2015

כ"ד אייר, תשע"ה
13 מאי, 2015

חברים יקרים,

איגרת אישית לעדכון - טיולים 

ארגון המורים הגיע להסכמות עם משרד החינוך ומודיע לפיכך על הפסקת העיצומים שננקטו בקשר ליציאה לטיולים.
ארגון המורים מודיע היום, על הפסקת העיצומים זאת לאור השגת הסכמות עם משרד החינוך על שינוי מערך היציאה לטיולים.
החל משנה"ל הקרובה, יתלוו לתלמידים ומורים היוצאים לטיולים אנשי מקצוע מיומנים ובכללם רכז בטחון רכז טיולים או מורה לשל"ח.
זאת בנוסף לאחראי (מנהל) טיול שימונה לכל טיול לאחר הכשרה מקצועית מיוחדת שיעבור בנושא. לא ימונה מנהל טיול שאין בידו תעודה המעידה שהכשיר עצמו לתפקיד. נקבעו סילבוסים להשתלמויות חובה לבעלי התפקידים המכשירים אותם בנושא הבטיחות.
בנוסף, יצומצמו ויעודכנו נהלי הבטיחות כך שיוכלו לשמש את ציבור המורים ולהיות אפקטיביים בשטח.

הורים ותלמידים לא הבינו את חשיבות מאבקנו וכולם דגלו בתסמונת הישראלי החושב "שלו זה לא יקרה" אבל זה קורה לא רק בכבישים אלא גם בטיולים. במאבק שלנו הצלחנו לעורר את תשומת הלב של כולם. 
יחד עם זאת יציאה לטיול אינה חובה של המורים ומורה שלא רוצה לצאת לא יצא. והארגון יתן לו את כל הגיבוי. לידיעתכם, סגן היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד נזרי קיבל טענותיו. סגן פרקליט המדינה, עו"ד אברבנל התחייב שמעכשיו רק פרקליט המחוז בדרג הגבוה ביותר, יטפל במורים מואשמים ברשלנות במקרה של תאונת תלמידים. כמו כן, למרות שמדובר ברשלנות שאינה מחייבת שימוע, למורים תינתן האפשרות לשימוע לפני הגשת תביעה משפטית. לשימוע זה יכולים להגיע בליווי עו"ד או ארגון המורים. 
ארגון המורים מבטח את כל חבריו ועוד דבר, עו"ד אברבנל אמר בישיבה בה השתתפה גם מנכ"לית משרד החינוך וכל ציוותו, שמורה שיוצא כמלווה לטיול, הוא אחראי לכל מה שקורה ואם אינו יודע מה עליו לעשות או אינו מסוגל לעשות, אז שלא יצא. 

גם עבודה של 24 שעות ביממה שהיא בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה מחייבת מנוחה ואת החלפתו על ידי כח רענן.

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד