איגרת אישית לעדכון בנושא מצב מערכת החינוך נכון להיום

מס צפיות:  1616
תאריך: 28/04/2015

ט' אייר, תשע"ה
28 אפריל, 2015

לכבוד
ציבור המורים


הנדון: מצב מערכת החינוך נכון להיום


בשנה וחצי האחרונות התרבו הדרישות של משרד החינוך מהמורים והוטלו עליהם עומסים שאף יצרו אנדרלמוסיה שלא הייתה כמוה מאז שנות ה- 60.

משרד החינוך רוצה לקדם פרויקטים שונים תוך הטלת מעמסה כבדה של אלפי שעות עבודה על ציבור המורים, ללא תגמול ראוי וללא מו"מ והסכם עם ארגון המורים.

הנושא שהם רוצים לקדם כעת הינו חיוב תלמידי כיתות י' ב- 90 שעות מחויבות חברתית, 60 שעות בכיתות י"א ו- 30 שעות בכיתות י"ב, תוך מתן ציון בתעודת הבגרות ולצורך ביצוע המשימה קבעו שמורה רכז יהיה אחראי על הנושא.

על פניו, הכוונות טובות. אבל כבר נאמר בכוזרי ש"כוונותיו רצויות אך דרכיו לא".

משרד החינוך לא מבין, או שלא רוצה להבין, שרכז מחויבות אישית יצטרך לנהל פרויקט בית ספרי נרחב של אלפי שעות עבודה ומציעים לו (שלא בהסכם קיבוצי) 0.4 ש"ש פר כיתה בשכבה.

נניח שבשכבה י' באותו בי"ס יש 6 כיתות ונניח שבאותן כיתות יש כ- 30 תלמידים אם לא יותר, סה"כ בין 180 ל – 200 תלמידים.

את התלמידים הרכז צריך לשבץ בכל מיני מקומות התנדבותיים כמו בתי אבות, מד"א, טיפול בזקנים עריריים, סחיבת שקיות קניות לאנשים מבוגרים, בית העיוור ועוד.

הוא צריך לא רק לשבץ אלא לעקוב ולוודא שהתלמידים מתאימים לאותו מקום התנדבות, להחליף ביניהם אם יש צורך, לעקוב אחרי נוכחותם במקום, להעריך את עבודתם ולתת ציון. מדובר בשעות עבודה רבות, רבות מאוד אפילו, שתעשינה מן הסתם בשעות הערב, ועל כל זה מוכנים לשלם 2.4 ש"ש, על אותו מאמץ שעושה האחראי? יש לזכור שעד שעה 15:30 כולם בבית הספר. התלמידים צריכים להגיע הביתה לאכול והעבודה מתחילה ומתבצעת בשעות הערב .

המורים אינם חייבים לעשות עבודה זו. מדובר בעבודה נוספת, מסוג ההחלטות שמשרד החינוך מקבל על דעת עצמו מבלי שיוודא קודם אם הוא מסוגל או לא מסוגל לשלם עבורן ונראה שאף אחד במשרד לא נותן דעתו לכך.

0.4 ש"ש פר כיתה שיש בה לפחות 30 תלמידים הם בעצם פחות מדקה לתלמיד. האם אפשר לבצע כך עבודה רצינית? האם זה לא יגרום מחד גיסא לשחיקת מורים ומאידך לתופעת "ישראבלוף", כפי שקורה גם עם לא מעט נושאים אחרים במערכת החינוך, כגון נושא בחינות הבגרות ?

לכן, כאנשי מקצוע וכארגון מורים שצריך לדאוג לתנאי עבודתם ושכרם של המורים, אנו אוסרים על ביצוע המטלה הזאת, שאינה מתוגמלת כראוי והינה בלתי אנושית מבחינת שעות העבודה שהיא דורשת מהמורה וזאת עד אשר נמצא לכך פתרון מוסכם שיועלה בכתב וייחתם בהסכם קיבוצי ע"י משרד החינוך וארגון המורים.

לפיכך, ארגון המורים מודיע על כך שאין לבצע עבודה זו של מחויבות חברתית כפי שמתכנן משרד החינוך לחייב את המורים.

במאמר מוסגר עלי לציין שנציגי משרד החינוך אף מפיצים שמועה לפיה המורים לא מקבלים כעת תגמול ראוי או לא מקבלים בכלל כי הארגון מתנגד לכך ואין שקר יותר גדול מזה.

אנו נאבקים שהתגמול יהיה ראוי ולא נסכים לאותם פירורים שמשרד החינוך רוצה לזרוק תוך זילות מעמדנו והכשרתנו .

מורה שיחויב לבצע את העבודה מתבקש לפנות מיידית לארגון המורים על מנת שנוכל לטפל בכך ולמנוע זאת.

 

 

העתקים:
גב' מיכל כהן – מנכ"לית משרד החינוך
מר דני רוזנר – מנהל מינהל חברה ונוער
מר מנשה לוי – יו"ר התאגדות המנהלים

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד