מכתב למנכל"ית משרד החינוך "התפתחות אישית ומחויבות חברתית חובה בכל המערכת"

מס צפיות:  1965
תאריך: 27/04/2015

ח' אייר, תשע"ה
27 אפריל, 2015

לכבוד
הגב' מיכל כהן
מנכ
"לית משרד החינוך

שלום רב,

הנדון: "התפתחות אישית ומחויבות חברתית חובה בכל המערכת"


אתמול הוזמנתי לדיון שאמור היה להיות רב משתתפים, אצל מר דני רוזנר, מנהל מינהל חברה ונוער. למרות זאת, בישיבה השתתפו רק מר רוזנר ונציגה נוספת, כאשר מטרת השיחה הייתה לשמוע מהן ההשגות שלנו לגבי תכניתכם החדשה שבנדון.
הבהרתי היטב שכדי להגיע להסכמות יש לנהל מו"מ עמנו בדבר תנאי העבודה והתגמול שמגיע למי שמפעיל את התכנית , לוקח בה חלק ומרכז אותה בביה"ס.
ברור שלא היו למר רוזנר תשובות בעניין ושהוא גם לא הגורם שאיתו צריך לנהל מו"מ, אלא, כרגיל, את כמנכ"לית המשרד ונציג משרד האוצר.
כל עוד המו"מ הזה לא מתנהל ובוודאי כל עוד לא יסתיים בהסכם, לא נפעיל את התכנית שמהווה עבודה רבה נוספת שמוטלת על גבם של המורים.
סוגיה זו העליתי בפנייך, לא פעם, בשיחות עבודה בינינו, אך לא קרה דבר למרות הזמן הרב שעבר מפגישתנו הראשונה עד לישיבה של אתמול שבה נאלצתי להבהיר למר רוזנר, שוב, מהן ההשגות שלנו.
מדובר על מאות אם לא אלפי שעות עבודה, בשעות הערב, שמורים יידרשו לבצע ללא תגמול ראוי ואפשר לומר שהצעותיכם מבזות ולא ריאליות.
לכן, כאמור, עד אשר נגיע להסכמות שיועלו בהסכם חתום על ידכם, לא נבצע את העבודה הנוספת הזו והוראות בהתאם יוצאו לציבור המורים.

 

העתקים:
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי סניפים, ארגון המורים

ציבור המנהלים
ציבור המורים

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד