איגרת אישית לעדכון בנושא הערכת מורים

מס צפיות:  1613
תאריך: 26/04/2015

ז' אייר, תשע"ה
26 אפריל, 2015

לכבוד
מנהלי בתי הספר 

 

שלום רב,


הנדון
: הערכת מורים

 

נושא הערכת מורים טרם הוסדר עם משרד החינוך. כל עוד הנושא לא יוסדר לשביעות רצוננו, אין לקיים הערכת מורים בשנה"ל הנוכחית ואף לא בשנה"ל הבאה. לפיכך, למעט מנהל ביה"ס, אין לכל בעל תפקיד אחר בביה"ס זכות לצפות בשיעורי המורים ולהעריך אותם.
אני מוצא לנכון לשלוח לכם הודעה זו, לאור אי הבהירות הקיימת בשטח ולאור זאת שבתיה"ס עשויים להתחיל בהערכת מורים שבדיעבד תתברר כחסרת כל נפקות ועקב כך, לא יינתנו תשלומים, לא לבעלי התפקידים השונים ולא למורים עצמם.

 

 


העתקים:
גב' מיכל כהן מנכ"לית משרד החינוך
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי הסניפים, ארגון המורים
ציבור המורים

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד