עיקרי הרפורמה בבחינות הבגרות

מס צפיות:  2286
תאריך: 14/04/2015

 

כ"ד ניסן, תשע"ה
13 אפריל, 2015

חברים יקרים,


איגרת אישית לעדכון

לאור שאלות רבות שנשאלנו וטענות לא מעטות של חוסר הבנה מצד מנהלים, מורים ואף מפקחים, הריני מתכבד לפרט את עיקרי הרפורמה בבחינות הבגרות כפי שהיא מובלת ע"י משרד החינוך כעת:

1. בחינות הבגרות בכיתה י' בוטלו, אך מאפשרים לבצע בכיתה י' את ההערכה החלופית על 30% מחומר הלימוד והציון שיירשם בתעודת הבגרות באותו מקצוע. מורה המעריך את תלמידיו במקצוע מסוים בכיתה י' על חלק מהחומר, ומעניק על זה 30% מציון הבגרות, זכאי ל- 30% מגמול הבגרות (בשעות וגם באחוזים) שניתן לאותו מקצוע בסה"כ עפ"י יחידות הלימוד. למשל, אם בוחנים 30% ממקצוע של 5 יחידות לימוד, אזי יקבל המורה 30% מהגמול ב- 3 (בסה"כ 3.5 שעות), ו- 30% מהגמול באחוזים, שהוא בסה"כ 2% לאותו מקצוע. סידור זה גם יכול להתבצע אם ההערכה החלופית היא בכיתה י"א. מורה שגם עושה הערכה חלופית על 30% מהציון וגם מגיש את התלמידים למבחן החיצוני באותה השנה, יקבל את הגמול המלא עפ"י יחידות הבחינה.
המצב שפורט עבור כיתה י' מתאים גם לכיתות י"א וי"ב. יכול להיות מצב שההערכה החלופית וההגשה לבחינה חיצונית
תבוצענה בידי מורים שונים. במקרה כזה כל מורה יקבל את חלקו.
זה די מסבך אבל זה מה שמשרד החינוך רוצה.

2. בחינה חיצונית שהפכה להיות בחינה פנימית מתגמלת את המורה באותם גמולים שהוא היה מקבל אילו הייתה נשארת הבחינה חיצונית.

הערכה חלופית יכולה להיעשות באמצעות מבחן רגיל או עבודה או עבודת חקר או תלקיט, וזה בהתאם להחלטת המורה או הצוות. אין סמכות לחייב מורה לנקוט דרך זו או אחרת באשר להערכה החלופית של אותם 30% ציון. ידוע שמפמ"רים ומדריכים ואף מפקחים מכוונים את המורים למה שהמפמ"ר רוצה אך אנחנו קובעים שכל מורה רשאי לעשות הערכה חלופית בהתאם לשיקול דעתו. המפמ"רים קובעים את חומר הלימוד שיש להכניס לתוך ההערכה החלופית המעניקה 30% מהציון. רצוי לוודא שיש הלימה בין כמות החומר הנדרשת להערכה החלופית לבין מספר שעות הלימוד שניתנות למורה להעברת החומר.
אם יש תלונות בגין דרישות הנוגדות רענון זה, יש לפנות אל
ארגון המורים מיידית. 
 

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד