איגרת אישית לעדכון בנושא הבטיחות בטיולים

מס צפיות:  1978
תאריך: 26/03/2015

ה' ניסן, תשע"ה

                                  25 מרץ, 2015

לכבוד
גב' מיכל כהן

מנכ"לית משרד החינוך

שלום רב,

הנדון: פגישתנו מ- 19.3.15 ופגישות נוספות עם הצוות שלך בנושא בטיחות בטיולים


אכן, בכל הפגישות שהתקיימו אתך ועם אנשי המטה, התרשמתי שדאגתם היטב "לכסות את עצמכם" מכל תביעה אפשרית מכל סוג שהוא במקרה של תאונות.  דאגתם להקים מנהלת, למנות אנשי מטה, למנות רכזי טיולים, תוכנות מחשב. לכאורה, הכל בסדר, אך רק לכאורה .
כל הפעולות שלכם הן אדמיניסטרטיביות – ארגוניות, אבל אין פה הכשרת אנשי שטח . הטיולים מתקיימים בשטח. גם התאונות קורות בשטח ולא במטה . גם רכזי הטיולים הם אנשי מנהלה שיושבים במשרדים ולא יוצאים לשטח. מי שיוצא לשטח הם מורים מן השורה ואלו גם האחראים למעשה ולהלכה.
בשיחתנו אצל סגן פרקליט המדינה, עו"ד אלי אברבנאל, הוא טען בפירוש בזאת הלשון ש"מורה שיוצא הוא אחראי לכל דבר שקורה בטיול. אם הוא לא מסוגל, אם הוא לא יודע - שלא יצא. אם הוא מתעייף כי הולך ביום ושומר בלילה, שיהיו לו מחליפים ".
להערתך שכך אי אפשר לבצע טיולים, הוא ענה מידית "שלא יהיו טיולים. שיצאו עם ההורים שלהם. אנחנו נתבע גם את ההורים אם יתברר שהתרשלו".
כבר במקום אמרתי לך שדבריו של עו"ד אברבנאל חיזקו  עוד יותר את טענותינו שמורים לא הוכשרו ללוות טיולים,  אלא הוכשרו להיות מורים למתמטיקה, ספרות, אנגלית וכד' .
אף אחד גם לא בדק את מצב הכושר הגופני שלהם ולא מתייחס לכך שבמשך 3 ימי הטיולים הם בפעילות רצופה של 24 שעות, כל היום וכל הלילה.
אף אחד גם לא בדק את מידת ידיעתם והבנתם את האחריות הגדולה שהם לוקחים על עצמם כאשר הם מלווים תלמידים בטיולים . אף אחד לא בדק באיזו מידה המורים שיוצאים מודעים להוראות הבטיחות או מסוגלים למלא אותם, אבל אתם כמשרד חינוך כיסיתם את עצמכם . הוצאתם הנחיות .

בסיום מכתבך,  כתבת דבר מאוד מוזר, שעל מנת לחזק את הבטיחות ואת תחושת הביטחון של המורים את מציעה הצעה שתתבצע החל מתשע"ו , הצעה שאמורה לחזק את בטיחות התלמידים והמורים ולהכניס סדר נוסף והנחיות ברורות יותר לבתיה"ס. אבל את ממהרת להוסיף שהצעה זו של שיפור המצב על ידכם לטובת התלמידים והמורים "תיושם רק אם ארגון המורים יודיע על הפסקה

מיידית של העיצומים ויתחייב שלא לשוב ולקיים עיצומים ו/או כל סוג אחר של שיבושים הנוגעים לטיולים או כל פעילות חוץ בית ספרית". אם לא נפסיק את העיצומים לא תשפרי את הבטיחות ותחושת הבטיחות ? את חושבת שאת מענישה את הארגון בכך ?
זה מזכיר לי את האמרה "מי שברוגז עם החזן לא אומר אמן" .
איני יודע מיהם היועצים שלך, גברתי, אבל הם יועצי אחיתופל .

לא נפסיק את העיצומים אם לא נתרשם שבטיחותם וביטחונם של התלמידים והמורים ישופרו. זאת גם אם תכתבי בחוזרים שלך שהעיצומים מופסקים. לא את זו שתחליט על הפסקת העיצומים , אלא מי שהכריז עליהם.

המשפט עם התנאי שהוספת בסוף המכתב, מצביע כאלף עדים על כך שלא הבטיחות ולא הביטחון הם נר לרגלייך, אלא רק ה"שקט התעשייתי".

הצעתנו, כפי שהצענו לך, בעינה עומדת: למנות בכל בי"ס מורה לשל"ח, כי  הוא הבקיא ביותר בביטחונם ובבטיחותם של התלמידים והמורים בטיולים. מורי השל"ח  הם אנשי השטח האמיתיים, ומסיבות מוזרות ולא ענייניות אתם מתחמקים מהכרה בכך.

 

 

העתק:
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי הסניפים
ציבור המורים

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד