הודעה - החלטת בית הדין לעבודה

מס צפיות:  2080
תאריך: 12/03/2015

‏כ"א אדר, תשע"ה

                                                                                                                      ‏12 מרץ, 2015

ציבור המורים שלום רב, 

כזכור, משרד החינוך הגיש לביה"ד הארצי לעבודה בקשה לקבל "הבהרות" על החלטת ביה"ד הארצי בנושא הטיולים ובמטרה להרחיב את החלטת ביה"ד, כך שתוחל על כל הבעלויות והמורים ולא רק על בתי הספר בהם המורים מועסקים ע"י השלטון המקומי. כך, במקום להידבר עם ארגון המורים ולפתור את הבעיה כפי שהציע ארגון המורים, בחר משרד החינוך לפנות מיד ושוב לביה"ד הארצי כדי שיוציא צו כנגד המורים.

היום קיבלנו את החלטת ביה"ד הארצי אשר קיבל את עמדת ארגון המורים, שהצו מתייחס למרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות בלבד אשר הם אלה שפנו לביה"ד.

ביה"ד החליט היום, שהוא משאיר את העניין לשיקול דעתו של ארגון המורים: "מצופה מן הארגון, להפעיל שיקול דעתו, ולהחיל את האמור בהחלטה, בתום לב, אף מעבר לאמור בה, על כלל המורים החברים בארגון המועסקים בחטיבות העליונות".

לאור האמור, העיצומים אמנם ממשיכים, אך ארגון המורים יפעיל שיקול דעת, בתום לב ויסכים בדיוני ועדות החריגים, ככל הניתן, להוציא טיולים אשר הבעלות מצרפת למורים מלווה טיולים מוסמך כלשהו (הארגון מסכים גם לליווי של מדריך שלח, רכז טיולים, או מומחה בליווי טיולים מכל סוג), באופן שיסייע למורים ולתלמידים לעבור את הטיול בשלום ובבטחה.

בעלויות אשר אינן מאוגדות במרכז השלטון המקומי, שמבקשות להוציא טיול, מתבקשות לפנות לוועדות החריגים שידונו בהתאם.

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד