הודעה - החלטת בית הדין לעבודה

מס צפיות:  1903
תאריך: 1/03/2015

י' באדר, תשע"ה
‏‏‏1 מרץ, 2015

 

הודעה 

 

חברים יקרים,

 

בית הדין הארצי לעבודה נענה לעתירת מרכז השלטון המקומי, עיריית ירושלים, עיריית תל אביב ועיריית חיפה והוציא צו מניעה זמני המורה לארגון המורים להודיע למורים המועסקים על ידי העותרים להפסיק את העיצומים ולהמשיך בהדברות.
אי לכך, אנו מודיעים בזאת לכל חברינו המועסקים על ידי העיריות שעתרו לבית הדין הארצי לעבודה שהעיצומים לגביהם מופסקים.
צו זה אינו חל על מורים המועסקים על ידי משרד החינוך, רשתות חינוך כגון: אורט, עמל, אמי״ת, טומשין, דרכא, בני עקיבא וכל יתר הגופים המעסיקים מורים.  באותם בתי ספר שהצו לא חל עליהם, העיצומים נמשכים.


בעתירתם לבית הדין הארצי לעבודה מעדיפים המעסיקים, אליהם הצטרף גם משרד החינוך, לדאוג לנזקים הכלכליים שעלולים להיגרם לגופים המתפרנסים מעבודת המורים, על פני בטיחותם של התלמידים בטיולים. על ההורים לדעת שילדיהם ממשיכים להיות לא בטוחים בטיולים.


העיריות ומשרד החינוך מעדיפים לאלץ את המורים לעבוד ולסכן את עצמם ואת תלמידיהם מצד אחד ומצד שני, להטיל את האחריות על רכזי הטיולים, על המורים ועל המנהלים, זאת למרות שהם יודעים שאלו אינם מסוגלים לבצע את העבודה.


בהזדמנות זאת אנו חוזרים ואומרים לחברינו שאין הם חייבים לצאת כלל לטיולים המהווים עבודה נוספת, אשר בגינה יש תשלום מיוחד. אנו נגבה כל מורה אשר יודיע שאינו יכול או אינו מסוגל, מסיבותיו הוא, ללוות טיול, כי כאמור, זו אינה חובה.

 

הנהלת ארגון המורים

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד