הוראת מקצוע אנגלית בבתיה"ס

מס צפיות:  2305
תאריך: 1/03/2015

                                                                                                         

     

         ‏ו' אדר, תשע"ה

                                                                                                                  ‏25 פברואר, 2015

לכבוד
גב' מיכל כהן

מנכ"לית משרד החינוך

שלום רב,

הנדון: הוראת מקצוע אנגלית בבתיה"ס

צר לי מאוד שאני צריך לפנות אלייך שוב.  אין בכוונתי להטריד אותך, אבל מה לעשות, כמנכ"לית משרד החינוך את אחראית על כל מה שקורה במשרד, כמו שאני אחראי על מה שקורה בארגון המורים.
למרות זאת, פנייתי אלייך היא מחוסר ברירה וכדאי לך כמנכ"לית להיות מודעת למה שקורה בתחום הוראת האנגלית.
הוראות המפמ"רית, גב' ג'ודי שטיינר, מוציאות את המורים מדעתם ומכבידות מאוד על עבודתם עד כדי קריסה. בדיון המשפטי שהתנהל בנושא ההתאמות, הודעתי לך שבזה סיימנו את המאבקים בעניין ההתאמות ושלא נכריז סכסוך עבודה בנושא ההתאמות ולא נפעיל אותו . זה לא המקרה
אם משרד החינוך פועל בשרירות לב ומוציא הנחיות בתחומים שונים, חדשות לבקרים. 

מסתבר שכעת יש דרישה נוספת מהמורים לאנגלית, בנוסף לכל המטלות הרגילות שהיו להם עד כה: הם נדרשים לדווח 12 פעמים על ציונים בית ספריים בשאלונים מסוימים.  
לא די שהמפמ"רית דרשה מהם ביצוע מטלות שלא קיימות בשום מקצוע ושהתכנית והמטלות הן מטלות שהועתקו ממדינות אחרות שבהן שפת האם היא אנגלית, אלא ממשיכים לנצל את המסירות של המורים והמצפוניות שלהם כדי להטיל עליהם עוד ועוד .
האם אתם רוצים שיקרה עם המורים לאנגלית מה שקרה בסיפור שרצו ללמד סוס לעבוד בלי לאכול וכשהוא סוף סוף למד הוא קרס?
לא ניתן יד לדבר כזה לגבי ציבור המורים והתלמידים. לידיעתך.
אני מציע שתקראי לאנשים שלך לסדר, כדי שלא נהיה עדים לאנרכיה במערכת החינוך כשכל אחד כישר בעיניו יעשה.

 

 

העתקים:
מר בנימין נתניהו – ראש ממשלת ישראל ומחזיק תיק החינוך
מר אבי וורצמן – סגן שר החינוך
גב' ג'ודי שטיינר – מפמ"רית לאנגלית
מר משה דקלו - מנהל אגף בכיר לארגון הלימודים
מר אריאל לוי - מנהל המינהל הפדגוגי
מר אייל רם - סמנכ"ל ומנהל מנהל עו"ה
ציבור המורים לאנגלית
הנהלת ארגון המורים

מזכירי הסניפים, ארגון המורים

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד