סיום העיצומים בנושא ההתאמות והאבחונים לתלמידים לקויי למידה

מס צפיות:  2327
תאריך: 24/02/2015

ה' אדר, תשע"ה

24 פברואר, 2015

איגרת אישית לעדכון

 

עמיתי המורים והמנהלים,

 

אמש, עד שעות הלילה המאוחרות, התקיים דיון משפטי בבית הדין הארצי לעבודה בבקשת משרד החינוך האוצר והשלטון המקומי להוציא צווי מניעה נגד העיצומים בהם נקטנו בנושא האבחונים וההתאמות.
במהלך הדיון המשפטי נוהל במקביל מו"מ בין הצדדים.
אני שמח לבשר לכם שהמו"מ והדיון המשפטי הסתיימו בפסיקה שאנו שבעי רצון ממנה לאור זאת שחלק גדול מהבעיות בגינם פתחנו בעיצומים נפתרו. להלן מה שסוכם:

היועצות מפסיקות להיות אחראיות לטיפול בהכנת התיקים ובריכוזם לצורך הגשתם לוועדות המחוזיות. בכך נמנע קריסה של היועצות, אשר במקום לבצע את עבודתן לה הוכשרו, הפכו להיות "פקידות משכילות ומלומדות" של מנהל ביה"ס.

במקום היועצות בכל בתי הספר ימונו רכזי התאמות.

בבתיה"ס אשר נמצאים בעוז לתמורה, רכז ההתאמות יקבל 6% גמול בגין אחריותו ויוכל להשתמש בלפחות 3 שעות מהשעות הפרטניות שלו לצורך ביצוע עבודתו.

המורים שצריכים לעסוק באבחונים ובהתאמות יעשו זאת על חשבון השעות הפרטניות.

בבתיה"ס שעדיין לא נמצאים בעוז לתמורה, רכז ההתאמות יקבל 6% בגין אחריותו על ריכוז ההתאמות. באשר לשעות העבודה, הוא רשאי לקבל שעות תפקיד מסה"כ שעות הניהול של ביה"ס. מנהל ביה"ס רשאי גם לבקש מהבעלות שעות לצורך מילוי משימה זו.

המורים שמלמדים בבתיה"ס שלא בעוז לתמורה יקבלו תשלום נאות בגין עבודה עם תלמידים בעלי ליקויי למידה, בהתאם לטבלה שתצורף בהמשך.

חוזר המנהלת הכללית מנובמבר 2014 בתוקף.

טפסי העדכון אותם צריך המורה למלא יעברו שכתוב והפשטה, על מנת להקל על עבודת המורה.

המורים ובעלי התפקידים יעשו מאמץ לסיים את העבודה עד ה-18.3 (מורים אשר לא יספיקו לסיים עבודתם עד ה-18.3 יודיעו מראש בכתב למשרד החינוך, עם העתק אלינו).

התשלום בגין עבודת המורים והרכזים הינו החל מהיום. הגמול באחוזים הוא חודשי, לא רק לתקופת העבודה.

משרד החינוך, משרד האוצר והשלטון המקומי הודיעו בבית המשפט שהם מוקירים למורים תודה על עבודתם ותרומתם למען התלמידים לקויי הלמידה.

בהזדמנות זו ברצוני להודות לשופטי ביהמ"ש ובמיוחד לכב' השופטת רוזנפלד, על הסובלנות והחכמה שבה ניהלו את הגישור והדיון המשפטי.

 

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד