חידוש העיצומים

מס צפיות:  2642
תאריך: 18/02/2015

כ"ט שבט, תשע"ה

18 פברואר, 2015


איגרת אישית לעדכון

חברים יקרים,

כפי שכבר כתבתי לכם בעדכון הקודם בנושא הבטיחות בטיולים, ב- 14.1.15 סוכמו הדברים הבאים עם סגן היועמ"ש לממשלה, עו"ד אלי אברבנאל:

1. רק פרקליט המחוז, הוא עצמו, הדרג הבכיר ביותר בפרקליטות המחוז, יטפל בתיקי מורים ויחליט האם להגיש תביעה פלילית או לא.

2. לפני הגשת התביעה, חובה לאפשר למורה שימוע בליוויי עו"ד או נציג ארגון המורים, למרות שעד עכשיו לא הייתה חובה שכזאת, בהיות הסעיף רשלנות ולא פשע.

3. לסיכום זה עם סגן היועמ"ש לממשלה נתן גם היועמ"ש לממשלה אישור בכתב.

4. סגן היועמ"ש לממשלה, עו"ד אלי אברבנאל, ייפגש עמנו על מנת שנוכל להבהיר את המצב המיוחד של מורה המלווה תלמידים בטיולים, כדי שיוכלו להתחשב במצב זה ולא רק בלשון החוק והנהלים.


לגבי משרד החינוך, מנכ"לית המשרד, גב' מיכל כהן, התחייבה בכתב לדברים הבאים:

1. לקיים עמנו תוך חודש ימים דיון על מנת להגיע להפשטת נהלי הבטיחות וצמצום הספר בן 360 העמודים למספר נהלים קטן יותר שייכתב בלשון מובנת ולא בלשון משפטית.

2. לנהל עמנו תוך חודש ימים מו"מ בדבר מינוי קציני בטיחות בביה"ס, האחראים על בטיחותם של התלמידים והמורים בכל מצב הדורש אמצעי בטיחות.


החלק הראשון, הקשור ביועמ"ש לממשלה ובפרקליטות המדינה - בוצע.
החלק השני, שהוא התחייבות המנכ"לית, לא בוצע בכלל ולא נקבעה ולו ישיבה אחת בנושא.
הניסיון שעשינו במטרה לאפשר למשרד החינוך לתת את הפתרונות המעשיים לא צלח, למרות שחידשנו את היציאה לטיולים וזאת מתוך רצון טוב.

 

לאור חוסר המעש של משרד החינוך, החל מ- 1.3.15 יופסקו שוב היציאות של המורים כמלווי תלמידים בטיולים. פרק הזמן עד למועד החלת הוראה זו נועד לאפשר למורים ולמנהלים להתארגן בכל הקשור בתכנון הטיולים.

 

 

 

העתקים:
גב' מיכל כהן – מנכ"לית משרד החינוך
עו"ד אלי אברבנל – סגן היועמ"ש לממשלה
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי סניפים, ארגון המורים
 

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד