עדכון בנושא אבחונים והקלות לתלמידים

מס צפיות:  2520
תאריך: 1/02/2015

י"ב שבט, תשע"ה
‏1 פברואר, 2015
רא/למ/11512 

חברים נכבדים,

איגרת אישית לעדכון 

להלן עדכון בנושא סירובנו לבצע את האבחונים לצורך מתן הקלות לתלמידים בבחינות הבגרות.  

ראשית, כדי לחזור ולהבהיר את הדברים, תזכורת קצרה:
המורים מטפלים בתלמידים לקויי למידה בעבודה מולם. המורה מנסה ללמד את התלמיד כיצד להבין את הנקרא, כיצד לכתוב נכון, כיצד להתבטא, כיצד לחלק את הזמן ולהתרכז.
כמו כן מטפלים המורים בהארכת זמן, שכתוב בחינות ומבחנים בע"פ, וכל זאת על חשבון שעות פרטניות - כשמדובר במורים שברפורמה עוז לתמורה, ובהתנדבות, כשמדובר במורים שלא בעוז לתמורה.
אין לנו טענה כלשהי בנוגע לעבודה הזאת, שאותה אנו עושים ונמשיך לעשות, במקביל, אנו מקווים שנוכל להשיג גם תשלום עבור המורים שלא בעוז לתמורה המטפלים בתלמידים לקויי למידה.  

אנחנו מתנגדים לעבודה מול ניירות. מול תלמידים כן,  מול ניירות ו"טופסולוגיה " - לא!  לא מתפקידנו לעסוק באבחונים ובמתן הקלות.  

בממוצע עולמי ואפילו בממוצע ישראלי שיעור התלמידים לקויי הלמידה נע  סביב 7%- 8%. לא יותר מזה. במדינת ישראל שבה כולם סוגדים לעגל הזהב שנקרא "זכאות לתעודת בגרות" התפתחה תעשייה של הקלות לתלמידים במטרה לשפר את הזכאות. לא ע"י תוספת שעות לימוד, לא ע"י הקטנת מספר התלמידים בכיתה, אלא באמצעים מלאכותיים: ע"י מתן הקלות בצורה פיקטיבית. ביישובים מבוססים הגיע שיעור התלמידים ה"זכאים"  להקלות בגין לקויות למידה ל- 70% !!!  ביישובים רבים אחרים הגיע שיעורם ל- 50% ואף יותר.
האם ילדי ישראל ברובם הגדול הם לקויי למידה? האם יש איזשהו פגם בגנים של ילדינו לעומת ילדים אחרים בעולם? התשובה היא שלילית.  

אם בישובים בפריפריה  שיעור לקויי הלמידה הוא כ -  7% - 8%,  כמו בכל העולם, איך ייתכן שביישובים מבוססים השיעור מגיע ל- 70%?  

התשובה פשוטה. הורים שהפרוטה מצויה בכיסם והם דואגים לשפר את סיכויי הילדים שלהם להתקבל לאוניברסיטה משלמים כ- 3000 ₪  לקבלת אישור, ממאבחן דידקטי פרטי או מפסיכולוג, לכך שלילד יש לקויות למידה. 

משרד החינוך, אשר מודע ל"בלוף", מטיל על ציבור המורים לבדוק כל ילד כזה ולמלא תיק של אבחונים פנימיים בביה"ס כדי לאשש או לשלול את טענת המאבחן החיצוני. אין מנהל ואין מורה שמוכנים להתמודד ולשלול רצונו של הורה, של תלמיד או של מאבחן "מקצועי" חיצוני ולומר שהם לא צודקים.  

אם הוא עושה כך, הוא "מתחייב בנפשו"  ויחסי העבודה שלו בביה"ס מתערערים עד כדי פיטורין. לכן, לא מעט מורים נאלצים לבצע מבחנים השוואתיים ולמלא דוחות, על מנת להצדיק את האישורים של המאבחנים החיצוניים המומחים, לכאורה, ולא להסתבך מול הורים ומנהלים.  

אסור לשכוח גם שלרוב מדובר בהורים "חזקים" שיודעים להשפיע על המנהלים ועל העיריות והבעלויות השונות המפעילות בתי ספר שבהם עובדים המורים.

העבודה הסיזיפית והמיותרת הזאת לא מתוגמלת כלל. מורים/מורות ויועצים/יועצות קורסים תחת הנטל ההולך וגדל. עם ביטול הפסיכומטרי לתלמידים שזוכים לתעודת בגרות איכותית יותר, ברור מעל לכל ספק ששיעור זה של 70% תלמידים "לקויי למידה" לכאורה יעלה אפילו ל- 100%. 

יתר על כן, החוזר האחרון של משרד החינוך הטיל על ביה"ס להקים ועדה בית ספרית אשר תחליט לתת הקלות ל- 10% מהתלמידים הדורשים הקלות לבחינות בגרות.  

למעשה, המורים יצטרכו לבדוק את 100% הפונים, להכין דוחות ותיקים עבורם ולהחליט לעשות סלקציה -  מי יהיו ה- 10% שיקבלו את האישורים בתוך ביה"ס ומי ה- 90% האחרים שיישלחו לוועדות מחוזיות. 

אני רואה בעיני רוחי לא מעט תביעות של הורים נגד ביה"ס והמורים, שינמקו מדוע הילדים שלהם לא נמצאים בתוך אותם 10% שביה"ס מאשר ולמה הם נשלחו לוועדות מחוזיות.  ההורים ידרשו בבתי המשפט פרוטוקולים של הוועדה, שקיפות של כל המבחנים, שקיפות של כל הטפסים, ותתפתח תעשייה של תביעות משפטיות ועוד גורמים שיתפרנסו, כמו המאבחנים החיצוניים, על גבם של מורים ויועצים שעושים עבודת חינם. 

דרשנו מהנהלת משרד החינוך : 

1.      ביטול הוועדות הבית ספריות ונושא הסלקציה.

2.      שחרור היועצות מהעומס של הכנת התיקים למאות התלמידים, כדי שהן תוכלנה לעסוק בעבודה אשר לה הכשירו את עצמן ולא ייהפכו לפקידות משכילות של מנהלי בתיה"ס.

3.      תגמול ראוי של רכז לקויי למידה בביה"ס אשר יעסוק בהכנת התיקים.

4.      תגמול המורים שעוסקים באבחונים.

 

כמובן, בכל נושא הקשור בכסף משרד החינוך זורק את האחריות על האוצר. וגם, כרגיל, האוצר לא רוצה לשלם.
אנחנו לא מוכנים להמשיך ולעבוד חינם ועוד לקבל עלינו גם אחריות בנוגע למיון התלמידים, עם כל המשתמע מכך. לכן אנו ממשיכים בסירובנו לטפל באבחונים ובתיקים בהתנדבות. זו עבודה נוספת ואותה יש לתגמל.
לכן, הנכם מתבקשים שלא לבצע את האבחונים וכל ה"טופסולוגיה" הקשורה בכך. שמשרד החינוך יטפל בכך ישירות אם הוא רוצה, לחילופין, שיכיר משרד החינוך במתן הקלות לכולם, כדי שלא נצטרך לעשות עבודה סיזיפית זו חינם ובאחריות רבה ביותר. חלופה נוספת, לשלם למורים.

 

העתקים:
גב' מיכל כהן מנכ"לית משרד החינוך
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי הסניפים, ארגון המורים

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד