חינוך תעבורתי

מס צפיות:  1958
תאריך: 13/01/2015

 

כ"א בטבת תשע"ה

12 בינואר 2015

לכבוד
מר אבי וורצמן
סגן שר החינוך

שלום רב,

הנדון: חינוך תעבורתי


מיותר לציין לפניך עד כמה החינוך התעבורתי חשוב לתלמידי ישראל, בייחוד לאלה שכבר יכולים להחזיק ברישיון נהיגה עפ"י החוק.

אנו גם מודעים לכך שברוב התאונות מעורבים נהגים צעירים ולא מנוסים. והנה, במשך 20 שנה, המורים בתחום החינוך התעבורתי סובלים מחוסר יציבות ולא מקבלים שכר כבר בתחילת שנה"ל, והנושא של תקצוב משרותיהם הוא במחלוקת תמידית בין המועצה הלאומית למניעת תאונות לבין משרד החינוך ולבין משרד התחבורה.

אנו רואים במשרד החינוך האחראי הבלעדי למה שקורה בבתי הספר בארץ, ולכן גם החינוך התעבורתי הוא חלק אינטגרלי מאחריות זו.

לא נסכים לסכן את תלמידינו ע"י זילות החינוך התעבורתי. לא נסכים לכך שמורים ימשיכו שלא לקבל שכר, והם לא קיבלו את שכרם עד עכשיו.

הואיל ואין לך, ככל הידוע לנו, מחלוקות עקרוניות עם המועצה הלאומית למניעת תאונות או עם משרד התחבורה, ומניעת הסיכון של חיי תלמידינו חשובה היא בעיניך, אבקשך לפתור את הבעיה אחת ולתמיד על ידי הפסקת המחלוקת והמריבה עם המועצה הלאומית למניעת תאונות, בדבר מי אחראי על מה ומי מתקצב מה, ולאפשר את המשך החינוך התעבורתי, לטובת התלמידים ובלי לפגוע במורים.

 

 

 

העתקים:

גב' מיכל כהן מנכ"לית משרד החינוך

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד