ממשיכים בעיצומים – לא יוצאים לטיולים !

מס צפיות:  1956
תאריך: 29/12/2014

ז' בטבת, תשע"ה

29 בדצמבר, 2014

רא/למ/11452

לציבור חברי ארגון המורים שלום,


ממשיכים בעיצומים – לא יוצאים לטיולים !

 

אי יציאה לטיולים ולפעילויות חוץ בית ספריות מכל סוג, להוציא ימי שדה של של"ח, מוזיאונים, תיאטראות, הכנה לפולין, תחרויות ספורט ונסיעות לפולין


דרישתנו היא לאפשר מתן חסינות משפטית בתביעות פליליות נגד מנהלים ומורים בגין תאונות בטיולים.
אנו מקווים שתאונות לא יקרו. עם זאת אי אפשר לטעון "לי זה לא יקרה", כי תאונות קורות, ומנהלים ומורים נאלצו להתמודד עם נפתולי אנוש, הרס משפחתם ובעיות כלכליות אדירות, כולל ייצוג משפטי ופיטורין מעבודה עקב תביעות פליליות שהוגשו נגדם בעקבות תאונות וטיולים.
טיול שבו תלמיד נפגע אין בו טעם. טיול שחוזרים בו עם פחות תלמידים הינו דבר שאין להעלותו על הדעת!

המורים הוכשרו הכשרה אקדמית. הם בעלי תעודת הוראה ורישיון הוראה לבצע את תפקידם כמומחים במקצוע שאותו למדו. לא למדנו ולא הוכשרנו להיות מדריכי טיולים או מומחים לבטיחות בטיולים ובטח שלא לצפות כל תאונה ולמנוע אותה.
משרד החינוך, כדי לכסות את עצמו, מוציא הנחיות בלי סוף בעניין בטיחות, בעוד המורים אינם מכירים אותן או אינם יכולים לעמוד בהן, ולכן, עד אשר לא נקבל, בתור מנהלים ומורים, שחרור מאחריות פלילית, לא נצא לטיולים, ואם הדבר יימשך, ניאלץ לבטל גם יציאות אחרות מחוץ לכותלי ביה"ס, שלעת עתה אנו מאשרים אותן.

חברים, זכרו שקיימת משמעת ארגונית, והפרת העיצומים רק תאריך את המאבק.
שמירה קפדנית על הוראותינו היא לטובת התלמידים, המורים והמנהלים.
לא ניתן לדרוש מאתנו למלא תפקידים שלא הוכשרנו לבצעם ונוסף על כך להיחשף לתביעות פליליות. אין אנו מעוניינים לפגוע באלפי האנשים שמתפרנסים מעבודתם כמארגני טיולים ומלווי טיולים של בתי ספר, אך בה בעת אין לנו כל עניין וכל רצון לסכן את חיי התלמידים ובריאותם ולהעמיד את חברינו המורים במצבים בלתי אפשריים שאתם אנו נאלצים להתמודד.

הממשלה יכולה להסדיר בעיה זו. אני חוזר ואומר, אין לצאת לטיולים כלל (בכפוף לפירוט בראש חוזר זה), עד אשר נקבל חסינות/ביטול האחריות הפלילית של המורים המלווים תלמידים בטיולים.

 

 

העתקים:
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי הסניפים, ארגון המורים 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד