אי ביצוע אבחונים

מס צפיות:  1883
תאריך: 23/12/2014

 

א' טבת, תשע"ה

23 דצמבר 2014

 

לכבוד
ציבור המנהלים בבתי הספר העל יסודיים

 

שלום רב,

 

הנדון: אי ביצוע אבחונים

הובא לידיעתי שמפקחים מעבירים למנהלי בתי"ס הוראות להתעלם מהעיצומים עליהם הכרזנו בדבר אי ביצוע אבחונים ע"י מורים ויועצים.
צר לי שזו הדרך בה נוקטים אותם מפקחים, בגיבוי מנהלי מחוזות מסוימים. בעשותם זאת הם מתייחסים למורים כאל "עבדים" שחייבים לבצע כל משימה שמטילים עליהם, גם אם הם לא הוכשרו לכך וגם אם הדבר יוצר עומס עבודה רב עד כדי קריסה. מי שפוגעים בתלמידים, הם אלו שהפכו את האבחונים ומתן ההקלות ל"תעשייה" שבה מי שהפרוטה מצויה בכיסו יכול להשיג אישורים מכל מיני "מומחים" חיצוניים תמורת תשלום ועקב כך לזכות בהקלות לבחינות הבגרות. בסופו של דבר, מי שזוכה להקלות הם לא אלו שזקוקים להן באמת, אלא אלו שבאמצעות כספי הורים יכולים להקדים בכניסה לאוניברסיטה את העניים יותר.

אם משרד החינוך רוצה לתת הקלות כדי לשפר את אחוז הזכאות לבגרות בצורה מלאכותית, שייתן הקלות לכולם!   אם משרד החינוך רוצה להיות פופוליסט, אדרבא, אך לא על חשבון עבודה קשה עד קריסה של יועצים ומורים ומתן "קביים" לתלמידים לעבור ביתר קלות את בחינות הבגרות.

האנדרלמוסיה הקיימת כעת במערכת החינוך היא אדירה ומשרד החינוך מוסיף שמן על המדורה בהפצת שמועות והוראות סותרות באמצעות המפקחים.
רפורמות במערכת החינוך עושים בשקט ובהידברות. משרד החינוך צריך להבין זאת.  

אנו חוזרים ומבהירים שאין לבצע אבחונים בבתיה"ס, לא למלא את הטפסים הקשורים בכך ולא לקיים ועדות לדיון בהקלות לתלמידים בבחינות הבגרות.

תלמידים לא יפגעו מכך, כי אפשר לתת הקלות לכולם (ממילא משרד החינוך הולך בצעדים עקביים בכיוון זה) וממילא, אם נגיע להבנות בהצעות שהצענו למשרד החינוך, יש עוד זמן רב עד לבחינות הבגרות בקיץ, בסוף שנה"ל, ומשרד החינוך יכול להתארגן עד אז באמצעות מומחים לאבחונים ומתן הקלות ולא ע"י עבודת חינם של המורים והעמדתם במצב של עימות עם הורים ותלמידים.

 

 

 

העתקים:
גב' מיכל כהן – מנכ"לית משרד החינוך
מנהלי מחוזות, משרד החינוך
הנהלת התאגדות המנהלים
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי הסניפים
ועדי המורים בבתיה"ס
 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד