איגרת אישית לעדכון

מס צפיות:  1790
תאריך: 14/12/2014

 

 

‏כ"ב כסלו תשע"ה
‏‏14 דצמבר 2014

 

מנהלי בתי הספר שלום רב,

 

איגרת אישית לעדכון

 

בישיבה עם הנהלת התאגדות המנהלים סוכמו, על דעת כולם, הדברים הבאים:

1. הואיל ונושא הערכת המורים בביה"ס לא הוסכם עדיין עם משרד החינוך, אין לעסוק בכל ענין הקשור בנושא, לא בהערכה עצמה ולא בכל ה"טופסולוגיה" הקשורה בכך, זאת עד להודעה חדשה.
2. בעניין האחריות הפלילית של המורים והמנהלים בנושא הטיולים, אני מזכיר לכם שאין לקיים כל טיול אחרי חופשת חנוכה (מורי חט"ב וחט"ע).  משרד החינוך קיבל מאתנו ארכה של כ-5 שבועות ומאז לא נקבעה  ולו ישיבה אחת בנושא, למרות פניותינו למנכ"לית ולשר החינוך.
לאור זאת, לאחר חנוכה לא נצא לטיולים מכל סוג שהוא, למעט ימי שדה של של"ח, תיאטראות, מוזיאונים,  הכנה לפולין ויציאה לפולין, תחרויות ספורט וכד'.
3. ארגון המורים מממן את ההגנה המשפטית של המורים שנתבעו לדין, אך אם המורים ימצאו חייבים, לא נוכל לעזור להם מעבר לכך .
4. ההוראות שלנו בדבר אי ביצוע אבחונים, ישיבות בוועדות ומתן הקלות לתלמידים עודן בתוקף. ישנה חרושת שמועות המנסה ליצור דמורליזציה בבתיה"ס ולהטיל ספק בלבבות המורים והיועצים לגבי המשך אי עשיית עבודה נוספת זו, שלא מתפקידנו והכשרתנו לעשותה.  אין הכוונה לא ללמד תלמידים לקויי למידה ולא לעזור להם להתגבר על הלקות, אך אנו לא נעשה את העבודה הקשורה במילוי כל ה"טופסולוגיה" ובאבחונים, והדורשים ממורים ומיועצים שעות עבודה רבות וממילא משרד החינוך לא מתחשב בהם.
5. שעות תרומה לקהילה – התנדבות: משרד החינוך דורש 90 שעות בכיתות י', 60 שעות בכיתות י"א ו- 30 שעות בי"ב, אך לא הקציב משאבים למי שצריך לטפל בשיבוץ התלמידים בהתנדבויות השונות, מעקב אחר הנוכחות, בדיקת התרומה של התלמידים והערכתם.

עלי להזכיר שזה חלק מהערכה שהתלמידים מקבלים בתעודת הבגרות. משרד החינוך מעוניין "לזרוק" את התפקידים הללו על מחנכי הכיתות במסגרת עבודתם כמחנכים ולכך אנו מתנגדים. זו תוספת עבודה שאינה מתוגמלת והיא לא חלק אינטגרלי מעבודת המחנך.

הנכם מתבקשים להקפיד על ביצוע ההנחיות של ארגון המורים.

 

 

 

 

 
העתקים:
ציבור המורים

 

 

 

 
העתקים:
ציבור המורים

 

 

 

 
העתקים:
ציבור המורים

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד