אחריות המורים בטיולים – עדכון

מס צפיות:  1993
תאריך: 26/11/2014

 

 

ד' כסלו, תשע"ה

26 נובמבר, 2014

רא/למ/11387

לכבוד
ציבור המורים

שלום רב,

הנדון: אחריות המורים בטיולים עדכון


בהמשך לחוזר שנשלח אליכם ב- 24.11.14 ולאור שאלות רבות שנשאלתי בנושא, הריני להבהיר שוב, שהאיסור ליציאה לטיולים חל רק על טיולים וטיולים שנתיים ולא על יתר היציאות מחוץ לכתלי ביה"ס כגון ימי שדה של של"ח, תיאטראות, מוזיאונים, הכנה לפולין ויציאות לפולין .

הסיבות להוראה זו שלנו הןפניות שהוגשו למשרד החינוך על ידנו ולא נענו; תביעות פליליות שהוגשו כנגד מורים ופסיקות נגד מורים שנפסקו לאחרונה .

המורים והמנהלים לא בקיאים בכל נהלי הבטיחות ולא מסוגלים להיות אחראים לשלומם של התלמידים . טיול שבו נשפכת ולו טיפת דם של אחד התלמידים, הוא טיול שאין בו טעם.
שלומם של התלמידים והמורים יקר לנו מאוד ועד שהבעיה תיפתר אין לצאת לטיולים !

הצענו למשרד החינוך לבחור בין שתי חלופות:
1. לדאוג לכך שהטיולים יבוצעו ע"י חברות שמתמחות בטיולים
תחת הוראות בטיחות ויש להן את כל הידע והאחריות לבצע את הטיולים,.

2. אם משרד החינוך רוצה לחסוך כסף ולהשאיר את ביצוע הטיולים על גבו של ביה"ס, המנהל והמורים, עליו להעניק למורים חסינות מתביעות פליליות בעקבות תאונות שחס וחלילה עלולות להתרחש .

חיי ילדינו יקרים ביותר ואין אנו מעוניינים לסכנם בשום אופן !

בתי"ס שתכננו טיולים ליום ראשון הקרוב (ה- 30.11.14) והתשלום עבורם בוצע, מתבקשים להעביר אלינו, באמצעות מזכירי הסניפים, בקשה מפורטת בכתב וזו תועבר לדיון בוועדת חריגים.

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד