ניכויים בלתי חוקיים משכר המורים

מס צפיות:  1905
תאריך: 26/11/2014

ג' כסלו, תשע"ה

25 נובמבר, 2014

רא/למ/11358

 

ניכויים בלתי חוקיים משכר המורים

העליתי בעבר את סוגיית ניכוי השכר ממורים עובדי מדינה, אותו מבצע משרד החינוך באופן חד צדדי, בלתי תקין ובשרירות לב.

מורים עובדי מדינה שנכנסו לאופק חדש קיבלו "תלושי אפס" עבור ספטמבר וחלקם גם עבור אוקטובר, דבר שיצר באופן ברור כעס ותסכול רב.

מדובר בחברי ארגון המורים והסתדרות המורים. במקרה זה משרד החינוך לא עשה איפה ואיפה, אלא ניכה לכולם! לניכוי לא קדמו שימועים, לא ניתנה זכות טיעון למורים ולא בוצע כל הליך כדי לוודא פגיעה מינימלית במורים ובזכותם להשתכר ולחיות בכבוד.

לטענת משרד החינוך, אלפי מורים  קיבלו במשך שנים שכר ״שגוי״. חלקם קיבלו יותר מהמגיע וחלקם פחות. לאלו שקיבלו פחות, הובטח החזר רטרואקטיבי ולאלו שקיבלו יותר, נוכתה התוספת משכרם והם נותרו עם "תלושי אפס" , ועוד ערב חגי תשרי!

גם לו היה ממש בטענת משרד החינוך (טרם התקבלו אצלנו נתונים שמאפשרים בדיקת העניין) ולפיה שולמו תשלומי יתר שאותם יש לנכות עכשיו, הרי שכעת לאחר טעות המתמשכת על פני כמה שנים, מורים מגיעים לניכויים של עשרות אלפי שקלים ועד כדי 100,000 ₪!

אלפי מורים אחרים קיבלו מעט מדי ובסכומים קטנים הרבה יותר מאלו שכביכול שולמו ביתר .

יתכן מאוד שה"טעויות״ שנעשוע"י פקידי משרד החינוך נובעות מחוסר ידיעה, מבעיות מחשב, היעדר הדרכה או גרוע יותר- מחוסר אכפתיות.  כך או כך , אפשר להבין לאור האירוע האחרון ש"התגלה", גם את הסיבות לאי תשלום גמולי השתלמות למורים כמגיע ותשלומים שונים שאינם משולמים במועדם (שהם, אגב, נמוכים בהרבה, כמו אש"ל, הוצאות נסיעה וכד').

ניכוי שכר יתר צריך להיעשות אך ורק לאחר שיושבים עם כל מורה, מסבירים לו במה מדובר, מדוע קיבל יותר ומדוע ואיך צריך להחזיר, בכמה תשלומים וכד' ורק לאחר מתן אפשרות אמיתית לכל מורה לטעון ולהתייחס לטענת תשלום היתר והניכוי הפוטנציאלי משכרו. לא ניתן לבצע מהלכים קולקטיביים ולנגוס בשכר המורה כאילו הייתה זו קופה פתוחה לכל דורש בכל עת.

ובשום אופן אין לנכות יותר מ- 25% משכרו של העובד! כך אף לפי החוק!!

אי אפשר להאשים את הנהלת משרד החינוך הנוכחית, שכן מצב זה בו הבירוקרטיה שולטת, נמשך כבר שנים רבות מאז כהונתה של גב' יולי תמיר , שרת החינוך לשעבר. יותר ויותר פעילויות מועברות למיקור חוץ ולעוד "ידיים" בהליכים הבירוקרטיים מהם סובלים המורים.

יתכן שהנהלת משרד החינוך הנוכחית מנסה לתקן עיוותים, תתעשת ותדאג לכך שתופעות כגון אלה יתמעטו ככל האפשר ואף ייעלמו .
מכל מקום, נראה ששורשי התופעה לכאורה נטועים בתקופה שהרפורמה "אופק חדש" החלה לפעול

בבתי"ס רבים ובניגוד לרצון המורים. איני יכול להשתחרר מהתחושה שאולי, כדי להפחית את התנגדות המורים, דאגו לשלם לחלק מהם שכר גבוה יותר וכך ליצור מוטיבציה להיכנס לרפורמה "אופק חדש" ולהפחית התנגדויות, מתוך מחשבה שבעתיד, אם הדברים יתגלו ע"י האוצר או גוף אחר , ינוכה השכר העודף שמומן על ידי מורים אחרים, שקיבלו פחות מהמגיע להם .

השתתפתי באספות הסברה רבות, אליהן הגיעו מורים מבתי ספר אחרים לשכנע עמיתים לעבודה להצטרף לרפורמה "אופק חדש", כאשר הנימוק המשכנע היה הצגת תלוש שכר מרשים של אותם מסבירים/משכנעים. כעת גובים את המחיר.
!מעניין מאוד שהחריגה התגלתה רק לאחרונה, בתום 7 שנים, כאשר אמורה להיכנס לתוקף ההתיישנות

עובדה שמחזקת מחשבה זו, היא שמשרד החינוך החליט, לאור התערבות ארגון המורים והסתדרות המורים, להקפיא את הניכוי לכל אלו שה״חוב״ שלהם עולה על 10,000 ₪ ולחפש
פתרונות. אם כי זאת לאחר שכבר נוכה שכר ממורים רבים.

ממה נפשך? אם בוצעה טעות ע"י משרד החינוך משך שנים, לא ניתן להטיל את האחריות על כך רק על כתפי המורים וככל שידוע לארגון המורים, עד כה, לא זומן איש מפקידי השכר של משרד החינוך לבירור בנושא ומתן דין וחשבון.
אם הכל נובע מטעות מתמשכת כ"כ הרבה שנים, אוי לנו אם זה נעשה בכוונה. מישהו צריך לתת את הדין בכל מקרה, ואלו לא המורים .

כל מהלך חייב להיעשות בשיתוף ובהסכמת ארגוני המורים ולא באורח חד צדדי תוך שלילת כל זכות מציבור המורים.

עד עכשיו, גם זה לא נעשה .

אני קורא לכל חבר ארגון, שנוכה משכרו עקב ״טעות״ של משרד החינוך, לפנות לארגון המורים, על מנת שנוכל לטפל בכל אחד באופן אישי.

 

 

 

העתקים:
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי הסניפים

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד