אחריות המורים בטיולים - הבהרה!

מס צפיות:  1583
תאריך: 25/11/2014

 

א' כסלו תשע"ה

24 נובמבר 2014

רא/למ/11379

לכבוד
ציבור המורים

שלום רב,

הנדון: אחריות המורים בטיולים הבהרה !

בהמשך לחוזר ששלחתי היום בעניין איסור יציאה לטיולים, הריני להבהיר שעד אשר המחויבות הפלילית של המורים תוסדר, מדובר רק באיסור יציאה לטיולים בלבד .

אין לשבש כל פעילות חוץ בית ספרית אחרת כגון תיאטראות, תערוכות, הכנה לפולין וכד'.

 

 

 

 

 

העתקים:
חברי הנהלת ארגון המורים

מזכירי הסניפים

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד