הערכה חילופית – אפשרויות בחירה

מס צפיות:  1787
תאריך: 6/11/2014

                                                                                                                                            

‏י"ג חשון, תשע"ה 

‏6 נובמבר, 2014 

רא/למ/11356

לכבוד
ציבור המורים  

שלום רב, 

 

הערכה חלופית, כפי שבאה לידי ביטוי ברפורמה בבחינות הבגרות ובנושא הלימוד המשמעותי של השר פירון, אינה מחייבת עבודת חקר או כל עבודה דומה. זכות המורה להחליט שההערכה החלופית היא בחינה. 

טרם יצאו הנחיות מחייבות בנושא ונראה שאף לא יצאו בעתיד הנראה לעין, כי הובטח לנו ע"י מנכ"לית משרד החינוך, הגב' מיכל כהן וע"י שי פירון, שר החינוך שהכל יהיה בתיאום עמנו ועדין לא נקבע עמנו דבר בנושא. 

לאור האמור, מנהלים אינם רשאים לחייב מורים לקבוע שההערכה החלופית תהיה דווקא בעבודות חקר, אלא רשאי המורה  לקבוע הערכתו גם באמצעות  מטלות שונות או מבחנים . 

בכל נושא הדורש הבהרה נא לפנות למזכירי הסניפים .

 

 

 

 

העתקים:
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי הסניפים
 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד