שיפורים ומינויים חדשים בארגון המורים

מס צפיות:  2248


מספר המורים בחינוך העל יסודי בצפון המדינה גדל  בשנים האחרונות והגיע למעל 15,000 מורים.  בהתאמה, גדל מאוד מספר המורים החברים בארגון.

על מנת לשפר את השירות החליטה הנהלת ארגון המורים החל מתאריך 15.8.2014  על הקמת סניף חדש, נוסף, באזור הצפון אשר יכלול מקצת מבתיה"ס של סניף הגליל, סניף הצפון וסניף המשולש.
הסניף החדש ייקרא סניף "מרכז הגליל". הקמת הסניף החדש תקל על נגישות המורים לסניף ותשפר את הקשר של מזכירי הסניפים עם בתיה"ס.
 
*אנחנו ממליצים שמורים בסניפים ששונו יבדקו לאיזה סניף הם משתייכים.
 
לתפקיד מזכירת הסניף החדש מונתה  גב' אתי צדוק – הקר.
 
במקביל להקמת הסניף החדש נעשו מספר שינויים והתאמות בסניפים נוספים:

1. לתפקיד מזכירת סניף חיפה מונתה גב' ענת שורץ. 
2. לתפקיד מזכירת סניף כרמל מונתה גב' מלכי סינמנדל.
3.  לתפקיד מזכיר סניף השרון מונה מר יוחנן יומטוביאן.
4. סניף גליל יקרא מעתה סניף "גליל מערבי". מזכיר הסניף – מאיר הימלרייך.
 
פרטי ההתקשרות עם כל מזכירי הסניפים הנ"ל יפורסמו בקרוב.
אנו מאחלים לכולם הצלחה רבה בעבודתם .

רשימת מעודכנת של הישובים וביה"ס לפי סניפים מפורסמת באתר תחת סניפים והינה רלוונטית החל מתאריך 15.08.2014.
 
בברכה,
אבי פסקל
יו"ר המחלקה למינהל, כ"א ורכש

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד