תיעוד עבודות דוקטורט באתר הארגון

מס צפיות:  1851
תאריך: 24/06/2014

בוריס מנור  

מנהל המחלקה למחקר ופיתוח / קרן ידע  

תיעוד עבודות דוקטורט באתר הארגון

  

חברי הארגון היקרים,  

המחלקה לקרן ידע של ארגון המורים החלה לפעול בימים אלה להרחבת פעולותיה לתחומים נוספים,  

ובכללם תחום המחקר.  

במסגרת זו אנו מתכוונים לתעד את עבודות הדוקטורט ו/או המחקרים שנעשו בידי חברי ארגון  

המורים. התיעוד של עבודות המחקר במסגרת הלימודים לתואר שלישי יתויק בספרייה הדיגיטלית  

שתקום בימים הקרובים ותהיה נגישה באתר ארגון המורים. בכוונתנו להקים ספרייה שתכלול את כל  

החומר שיש בו תרומה של חברי ארגון המורים לתחום החינוך וההוראה.  

ארגון המורים בבתיה"ס העל-יסודיים המאגד יותר מ-58 אלף חברים אקדמאים מעוניין לבנות ספרייה  

מקצועית שתשמש כלי מקצועי למורים ולמחנכים.  

בעלי תואר שלישי מתבקשים לשלוח עמוד תקציר של עבודתם, ובו התגיות (מילות המפתח)  

שלפיהן יהיה אפשר לחפש את נושאי עבודת המחקר ועבודת הדוקטורט עצמה, בפורמט PDF  

למייל: kerenyeda@igm.org.il ולצרף תצלום שלהם.  

מתוך תקצירי העבודות שיישלחו אלינו לצורך הפרסום באתר ייבחרו תקצירים לפרסום מקביל ב"קשר  

עין", לפי הסכמת המורה.  

אנו קוראים לכם להיענות לפנייתנו כי אנו מאמינים שככל שיכיר הציבור הרחב את עבודתכם, הדבר  

יפרה את העשייה החינוכית וישביח את תהליך ההוראה בבתיה"ס העל-יסודיים. 

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד