חתימת הסכם שיתוף פעולה בין ארגון המורים לאוניברסיטת בר אילן

מס צפיות:  1914
תאריך: 2/06/2014

מאת : בוריס מנור – מנהל המחלקה למחקר ופיתוח/קרן-ידע

יעד חשוב ביותר של המחלקה לקרן ידע בארגון המורים הוא לעודד את המורים חברי הארגון ללמוד לימודים אקדמיים, שיוכלו להעשיר אותם, להפרות את העשייה החינוכית שלהם ולתת בידיהם כלים אוניברסליים להתמודדות עם אתגרים הניצבים לפני בתי הספר העל יסודיים. כדי לסייע למורים הלומדים, מוסיפה המחלקה לקרן ידע ליזום פרויקטים שבמסגרתם היא מעניקה להם מלגות בשיתוף פעולה עם המוסדות להשכלה גבוהה. ארגון המורים מעודד את רצון המורים להתקדם ולהשיג תארים אקדמיים, במקצוע החינוך וההוראה, מתוך תקווה שהתקדמותם תשביח את תהליך ההוראה בבתי הספר.

* שיתוף פעולה חדש לטובת המורים הלומדים לתארים אקדמיים:
נחתם הסכם של שיתוף פעולה בין ארגון המורים ואוניברסיטת בר אילן בנושא מלגות למורים אשר יתחילו ללמוד באוניברסיטה בחוג לפילוסופיה לתואר שני (M.A.). בשנה"ל תשע"ה.

במסגרת שיתוף הפעולה הזה מורה הזכאי למלגה בסך 3,000 ₪
(או יותר, בהתאם לסכום המלגה לשנת ביצוע ההסכם)  מטעם קרן ידע של ארגון המורים, ויתחיל ללמוד לתואר שני(M.A.) בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה בר אילן בשנה"ל תשע"ה, יהיה זכאי לקבל מלגה נוספת בסך 1,000 ₪ מטעם האוניברסיטה, בכפוף לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים.

*הפילוסופיה - היא בשביל הנשמה, הרחבת אופקים, חידוד המח וחשיבה ביקורתית, כדי להכיר תחומים ואנשים חדשים.

בברכת דרך צלחה לכל המורים שיבחרו לצאת למסע אקדמי מרתק זה.

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד