נוהל טיפול בקרן ⅓13 - עדכון

מס צפיות:  2367
תאריך: 30/04/2014

 

 

 

 

ל' ניסן, תשע"ד
‏30 אפריל, 2014

 

 

נוהל טיפול בקרן ⅓13 - עדכון 

 

 

מורים ותיקים אשר הועסקו בין 1970 ל – 1984 מעל משרה זכו להפרשות לקרן חיסכון 13 ושליש אחוז. מהפרשות אילו נוכה מס הכנסה.
קרן חסכון זו אמורה הייתה לשמש כפיצויי פיטורין, אך כידוע פיצויי הפיטורין פטורים ממס ולכן הוחלט בפסק בוררות שניתן ב – 1984 שבעת הפרישה לפנסיה, מורים יהיו זכאים להשלמת הסכומים שהופרשו לקרן החיסכון עד כדי 100% פיצויי פיטורין. תוספת זו מחושבת, כפי שפורט גם במדריך לזכויות המורה, לפי הנוסחאות שפורטו שם.
ההליך שפורט במדריך שונה ולכן, להלן הנוהל החדש:

 

1. על המורה לברר אצל המעסיק לאיזה בנק ולאיזה חשבון הופרשו הכספים עבורו. (המעסיקים הפרישו לבנק מסד, לאומי או הפועלים) .

 

2. לקבלת אישור יתרה ל- 8/1984, יש לפנות במכתב (לאותו בנק שאליו הופרשו הכספים מסעיף 1) עבור  " ⅓13 למורים העל יסודיים" . את המכתב ניתן להעביר ב"דואר פנימי" דרך כל סניף השייך לבנק זה .

 

3. לבקשה לאישור יתרה 8/1984 יש לצרף :
פירוט : שם הבנק ומספר החשבון אליו הופרשו הכספים (ראה סעיף 1)
צילום ת.ז. (כולל ספח),
ציון שם משפחה קודם במידה והיה
כתובת למשלוח דואר
מס' טלפון.

 

4. למורה אשר המעסיק שלו הפריש את הכספים לחשבון בבנק הפועלים :
יש להפנות את הבקשה ל"מחלקת מוצרים פיננסיים", סניף 795, רח' יהודה הלוי 62, ת"א.  יש לצרף לבקשה את כל הנתונים אשר מצוינים בסעיף 3 לעיל .
בסניף זה אין קבלת קהל, הכל בהתכתבות. לכן אין להגיע לשם, אלא רק לשלוח את הבקשה בכתב.

 

5. הבנק ינפיק אישור על הסכומים שעמדו לרשותכם באוגוסט 1984 .

 

6. מהמעסיק יש לקבל פרוט שרות – היקפי המשרות מ – 1970 עד 1984 ותלוש שכר מאוגוסט 1984.

 

7. לחשב את פיצויי הפיטורין לפי שכר אוגוסט 1984 עבור השעות הנוספות בלבד.

 

8. להפחית מסכום זה את הסכום שמופיע באישור הבנק נכון ל – 1984 ולדרוש את ההפרש מהמעסיק, צמוד ליום התשלום.

 

9. משרד החינוך משפה את המעסיקים בגין כספים אלה .  

 

 

 

  

בכבוד רב,

 

רן ארז

יו"ר ההנהלה
ארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד