משמעות השינויים שנעשו לאחרונה בעוז לתמורה ובבחינות הבגרות - שאלות ותשובות

מס צפיות:  8627
תאריך: 16/03/2014

 

 

 

י"ד אדר ב, תשע"ד
‏16 מרץ, 2014

 

לכבוד
ציבור המורים חברי ארגון המורים

 

שלום רב,

 

הנדון: משמעות השינויים שנעשו לאחרונה בעוז לתמורה ובבחינות הבגרות  - שאלות ותשובות

 

להלן שאלות שנשאלתי ע"י מורים בימים האחרונים והתשובות עליהן:


1. מה המשמעות של דחיית הרפורמה עוז לתמורה בשנתיים נוספות?
תשובה
:  החובה לעבוד במסגרת עוז לתמורה נדחתה לשנה"ל תשע"ז. עד אז ההצטרפות תוסיף להיות וולונטרית לגבי כלל המורים. רק מורים שהביעו רצונם - וסה"כ 50% בכל בית ספר, יכולים להצטרף גם לפני תשע"ז. גם בעוד שנתיים, ועדת חריגים שבה שותף נציג הארגון, תוכל לשחרר מורים מחובת ההצטרפות לרפורמה, כך שלמעשה, מורה לא יחויב לעבוד במסגרת הרפורמה בניגוד לרצונו. ולכך אני ערב.

 

2. מה המשמעות של שינוי הסיום של יום העבודה משעה 16:00 לשעה 15:30?
תשובה
: גם טרם כניסת הרפורמה לבתיה"ס התבסס מבנה יום העבודה על שיעורים שמשכם 45 דקות והפסקות. שעה שמינית הסתיימה, בד"כ, בשעה 15:30 - כך ע"פ הוראות משרד החינוך מאז ומתמיד. גם בעוז לתמורה השיעור השמיני, כולל ההפסקות, מסתיים בשעה 15:15 – 15:20, אך מורים נאלצו להישאר ולהמתין כדי להדפיס כרטיס. למעשה, המורים נדרשו לנצל את ההפסקות שנגזלו מהם במשך היום בסוף יום הלימודים, במקום ללכת הביתה.  משמעו של השינוי שבנוגע אליו הגענו להסכמה הוא שיום הלימודים מסתיים בשעה 15:30, בתום השיעור השמיני, בהתאמה להיקף המשרה, שעות גיל, שעות אם ותחילת יום הלימודים. גם מורה שמתחיל ללמד בשעה 8:00, הרי אינו מגיע בדיוק בשעה זו אלא כמה דקות לפני כן ( 7:45, 7:50) ובבואו הוא מדפיס כרטיס. במקרה זה, המורה לא ידפיס כרטיס בשעה 15:30 אלא - בהתאמה – רבע שעה או עשר דקות קודם לכן ( 15:15, 15:20). אם המורה מתחיל לפני שיעור ראשון, בשעה תומכת הוראה, ב – 7:15 או 7:30, הוא  יסיים את עבודתו מוקדם יותר, בהתאם לשעת ההתחלה. אורך השיעור לפני עוז לתמורה ולאחריו נותר 45 דקות + הפסקות ואלה מוסדרים ע"י לוח הצלצולים של ביה"ס. אם ביום מסוים מורה לימד 9 שיעורים, כולל שעות תומכות הוראה, ביום אחר הוא יוכל לעבוד פחות ולסיים את יום עבודתו, לפני 15:30 בהתאמה.

 

3. מה גורלה של ההערכה האישית?
תשובה
: ההערכה האישית בוטלה עבור השנים תשע"ג, תשע"ד ותשע"ה. המורים יתוגמלו בסוף שנת הלימודים תשע"ד בסכום של 650 ₪, בגין עלות ההערכה שלא נעשתה בשנת תשע"ג. ההערכה האישית תעשה רק לצורך קידום בדרגה ורכישת נקודות קרדיט לקידום בדרגה.

 

4. האם ההערכה האישית לא תיתן כוח יתר למנהלים?
תשובה
: כדי שתהיה שקיפות בהערכה סוכם שבוועדה שתקבע את ההערכה של המורים ישתתפו שני נציגי ועד המורים, לצורך שקיפות וערעור אם יעלה הצורך, מתוך דאגה לציבור המורים. נציגות זו של ועדי המורים מעניקה להם מעמד סטטוטורי חדש ומחזקת את מעמדם.

 

5. שר החינוך החליט לבטל בגרויות, דבר שיפגע במורים. מה עמדת הארגון ומדוע לא נשמע קולו?
תשובה
: התנגדנו ואנו מתנגדים לביטול בגרויות מסיבות רבות, בכללן פגיעה אפשרית במורים. לאור התנגדותנו, לא בוטלו בגרויות. להיפך. בחינות הבגרות קבלו משקל סגולי גדול יותר, גם לאור תכנית השר לבטל את הבחינה הפסיכומטרית. הגעה להישגים, אינה כרוכה בהכרח במאבקים וצעקות, אלא במו"מ ושכנוע וכך פעלנו במקרה זה. ולכן אלה התוצאות:
א. אין ביטול של בחינות בגרות במקצועות שבהם התקיימו בחינות עד היום.
ב. לא מבטלים כלל שעות גמול ואחוזי בגרות.
ג. לא יהיה כל צמצום בהיקף שעות הלימוד, בהתאם ליחידות הבחינה.
ד. יתווספו שעות הוראה בתקן ביה"ס כדי לכסות את שנת המעבר שבמהלכה לא תתקיימנה בחינות בגרות בכיתה י', כך שלא יצומצמו משרות מורים. בשנה שלאחר מכן, בכיתה יא', כאשר התלמידים ייבחנו, יינתנו כל הגמולים המגיעים.
ה. צמצום בחינות החובה של 5 יח"ל לשתיים בלבד אינו מונע הבחנות במקצועות מורחבים נוספים. בחינות אלה תהיינה  פנימיות והן יזכו את המורה בכל גמולי הבגרות כאילו הבחינה חיצונית.
ו. מעריכי בחינות הבגרות לא יינזקו, אף ירוויחו יותר, שכן בגין הבחינות הפנימיות, שאותן יבדקו בביה"ס יתוגמלו המורים במתכונת התגמול של בדיקת בחינות בגרות ויתר על כן, כדי ליצור הלימה בין חומר הבחינה למספר שעות הלימוד, צומצם חומר הבחינה ל – 70% מהחומר הנלמד ועבור 30% הנותרים, אם התלמידים ידרשו להגיש עבודה, המורים יתוגמלו כמו מעריכי בחינות הבגרות.
 
אנו ממשיכים לטפל בנושאים נוספים כפי שפרטתי באגרת קודמת.


 

בברכת פורים שמח לכולכם,

 
 

  

בכבוד רב,

 

רן ארז

יו"ר ההנהלה
ארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד