עדכון

מס צפיות:  2945
תאריך: 11/03/2014

עדכונים חשובים:

 

בימים אלו הגיעה לסיומה מסכת של פגישות אין סוף ומו"מ עם משרד החינוך והאוצר בנושאים שונים שעמדו על הפרק. נושאים אלו נוגעים לכלל המורים בבתי הספר העל יסודיים, ואלה הם:

 

1. שינוי הסכם עוז לתמורה - יום הלימודים יסתיים בשעה 15:30 ולא בשעה 16:00. "אי ההבנות" בנוגע למשך שעת ההוראה הובהרו, כך שאין כל מחלוקת בנוגע לעובדה שאורך שיעור (פרונטלי, פרטני, שהייה) הוא 45 דקות (שעה אקדמית) + הפסקות. יום הלימודים יסתיים בתום יום העבודה בשעה 15:30, כאמור, עם ההתאמות המתבקשות, משמע: היקף המשרה של המורה, שעת תחילת עבודתו, שעות אם, שעות גיל וכו'. יש בכך הטבה משמעותית, כי קיצור זמן הנוכחות בביה"ס לא גרר אחריו מאבק נגד הפחתת שכר שמשרד האוצר איים לעשות.

2. המורים בחינוך העל יסודי - יקבלו בסוף שנת הלימודים 650 ש"ח על חשבון הערכה אישית שלא נעשתה בתשע"ג. בשנת הלימודים תשע"ד ותשע"ה לא תהיה הערכה אישית. בנוסף, בוועדה המעריכה את המורים ישותפו כמשקיפים שני חברי ועד מורים. יש בכך תרומה לשקיפות, מצד אחד, וחיזוק מעמד הוועדים, מצד אחר.

3. ערך גמול הניהול של המנהלים שבעוז לתמורה - יעלה, כי כעת גמול הניהול ישולם על כל היקף משרתם.

4. הרפורמה בבחינות הבגרות- המוצעת ע"י משרד החינוך לא תפגע בהיקפי משרות המורים ובגמולי הבגרות שלהם בשעות ובאחוזים (גם אם מדובר בבחינות פנימיות). היקף שעות הלימוד לא יופחת ואף תיתוֹספנה שעות הוראה למקצועות שבהם לא תתקיים בחינת בגרות בכיתה י'. תהיה הלימה בין שעות ההוראה לשעות הלימוד, זאת ע"י הפחתת 30% מחומר הלימוד לבחינה. בתי הספר יחליטו כיצד להתייחס וכיצד להעריך את החומר המופחת. אם התלמידים יידרשו לעשות עבודות חקר, מורים שיעריכו עבודות אלו יתוגמלו באותה המתכונת כפי שמתוגמלים בודקי בחינות בגרות. גם עבור הערכת בחינות פנימיות יתוגמלו המורים כפי שמתוגמלים מעריכי בחינות בגרות.

 

 

הנושאים הנ"ל סוכמו, בנושאים האחרים, המפורטים להלן ואשר בעטיים הוכרז בזמנו סכסוך העבודה, אנו מתחילים לנהל מו"מ במטרה לסיימו בהקדם, לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה ואולי קודם לכן.

 

א. תיקון עיוותי שכר למורים ומנהלים עקב הפעלת שתי רפורמות בביה"ס העל יסודי

ב. מו"מ על שכר ותנאי עבודה של מורי השל"ח

ג. תנאי העבודה ושכר המדריכים

ד. תנאי עבודה ושכר של מפמ"רים

ה. התאמת רפורמה מוסכמת לחינוך העל יסודי, ז' עד י"ב

ו. חינוך מיוחד בחינוך העל יסודי

ז. הסכם קיבוצי לבתיה"ס אשר בפיקוח משרד הכלכלה שעד כה משרד האוצר סירב לתת להם תוספות שכר.

 

סכסוך העבודה הוכרז במטרה להביא את משרד החינוך ומשרד האוצר להתחיל לנהל עמנו מו"מ בנושאים הנ"ל. סכסוך עבודה אינו מטרה בפני עצמה, אלא אמצעי להשגת מטרה, וזו הושגה. לפיכך, ולאור ההישגים שפורטו לעיל, יחד עם תחילת מו"מ בסעיפים האחרים, אנו מודיעים על הפסקת העיצומים.

 

המורים חברי ארגון המורים יחזרו להדפיס שעון נוכחות בתחילת יום העבודה ובסיומו, כפי שהוסבר לעיל, בסעיף 1.

 

חג פורים שמח !

בכבוד רב,

רן ארז

 יו"ר ההנהלה ארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד