איגרת אישית לעדכון – שינויים בעוז לתמורה

מס צפיות:  8714
תאריך: 6/02/2014

 

 

ו' אדר א, תשע"ד
‏6 פברואר, 2014

 

לכבוד:
המורים חברי ארגון המורים

 

הנדון: איגרת אישית לעדכון – שינויים בעוז לתמורה

 

אנו שמחים לבשר לכם שאתמול בלילה, לאחר חודשים ארוכים של שיחות ודיונים מול משרד האוצר ומשרד החינוך, הגענו להסכמות ולסיכומים  בנושאים שלהלן:

 

1. המרת 40 שעות ל – 40 שיעורים – כל המטלות של המורה: השעות הפרונטליות, הפרטניות ותומכות ההוראה תוגדרנה ותיעשנה במסגרת שיעור של 45 דקות + הפסקה. עם סיום מערכת השיעורים המלאה, בכל יום נתון, מורה ילך הביתה ולא ייאלץ להישאר בביה"ס עד השעה 16:00. החובה להישאר עד השעה 16:00 בוטלה. יש בכך שינוי מהותי והטבה משמעותית לציבור המורים העובדים ולאלה העתידים לעבוד במסגרת עוז לתמורה.

 

2. דחיית החובה להצטרפות לרפורמה עוז לתמורה בשנתיים, עד תשע"ז - במהלך השנתיים הקרובות (תשע"ה ותשע"ו) ההצטרפות לרפורמה תמשיך להיות על בסיס וולונטרי. בתי ספר ש – 50% מהמורים בהם ירצו להצטרף, יוכלו לעשות כן. כך שלמעשה, במהלך השנתיים הקרובות נוכל להמשיך ולשפר את הרפורמה "תוך כדי תנועה".

 

3. שיפור שכר המנהלים – מנהלים שבית ספרם נכנס לעוז לתמורה יקבלו גמול ניהול על כל היקף משרתם, והוא יביא לידי שיפור ניכר בשכר, דבר שלא היה להם עד כה.

 

4. ביטול התגמול הדיפרנציאלי עבור הערכה אישית – נושא זה גרם לחששות רבים בקרב ציבור המורים - משום חשש לתחרות לא הוגנת בין מורים בחדר המורים ותגמול מקורבים להנהלות בתיה"ס.

 

5. בגרויות :
א. ההיבחנות בבחינה החיצונית תהיה על 70% מהחומר הנלמד, כך שמורים יוכלו להכין את תלמידיהם לבחינה ללא לחץ זמן ותוך שמירת כל שעות ההוראה וגמולי הבגרות עפ"י המתכונת הקיימת.

ב. 30% מהחומר הנותר הומר להערכה חלופית, כגון: מטלה, מבחן פנימי במתכונת יתר המבחנים המתקיימים בביה"ס או עבודת חקר. מורים שיבדקו עבודות חקר יתוגמלו באותו שיעור המשולם לבודקי בחינות בגרות. 

 

אני מבקש להודות מקרב לב לשר החינוך, הרב שי פירון; לשר האוצר מר יאיר לפיד; לגב' מיכל כהן, מנכ"לית משרד החינוך; לעו"ד קובי אמסלם, הממונה על השכר במשרד האוצר; ולמר משה בר סימן טוב, סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, על ההתערבות, המעורבות האישית והתרומה לסיום המוצלח של המו"מ.
תודה גם לחברי הנהלת ארגון המורים ופעיליו אשר היו מודעים למהלכים, גיבו ותמכו, ועשו איש את חלקו.

 

 

  

בכבוד רב,

 

רן ארז

יו"ר ההנהלה
ארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים

 

 

 

 

     

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד