אדם ורטה וחופש הביטוי

מס צפיות:  3185
תאריך: 22/01/2014

 

 

 


כ"א בשבט, תשע"ד

22 בינואר, 2014

 

 

הרבה נכתב בימים האחרונים בעניין המורה אדם ורטה מאורט טבעון והשימוע לפני פיטורין שנערך לו ברשת אורט. אבל מעבר לענין הפרטני, הסיבה בגינה זומן המורה לשימוע ומבלי להתייחס כרגע לתוצאותיו, צריכה להדליק נורה אדומה בקרבנו.

איני בא לקבוע מסמרות לגבי אמירותיו של המורה, בין שנאמרו כפי שצוטטו ובין שלא. אבל דבר אחד צריך לעמוד כנר לרגלינו, כצבור בכלל וכמורים בפרט והוא חופש הביטוי ופלורליזם. מטבע הדברים שבכל ויכוח או דיון בנושאים שנויים במחלוקת היכולת   של מורה להשפיע על תלמידיו גדולה מאשר להפך, זאת מעצם היותו המבוגר ובעל הסמכות. הדבר מחייב אולי את המורים לברור מילותיהם בקפידה, אולם אין זאת אומרת שאסור להם להביע דעה או להעלות מול תלמידים סוגיות ברומו של עולם, גם כאלה השנויות במחלוקת. חלק מחינוך הדור הוא הצגת מציאות כהווייתה, חשיפה למגוון דעות וחינוך לחשיבה ביקורתית ויצירתית. כל ניסיון למנוע זאת ממורים משמעו פגיעה ביסוד   הדמוקרטיה ופגיעה במעמדם של המורים, שכן המסר הוא: איננו סומכים על שיקול דעתכם בעומדכם מול התלמידים.

הסתייגות לנאמר לעיל: ככל שהתבטאויותיו של המורה כפי שצוטטו בעיתון נכונות ומתפישה אישית לפיה אין "פרות קדושות", עדין לכל כלל יש יוצא מן הכלל. ולדידי, היוצא מן הכלל הזה הוא צה"ל. כל בקורת, גם כלפי הצבא, היא לגיטימית, ככל שהיא מבוססת על עובדות ונאמרת בלשון תרבותית. אבל לבוא ולכנות את הצבא הזה כ"צבא קלגסים" ו"לא מוסרי", זהו גבול שמן הראוי היה שלא ייחצה. צה"ל הוא אומנם גוף אבל למעשה הוא כמעט כל פרט בחברה הישראלית. זהו הצבא שרובנו שרתנו, משרתים ונשרת בו. צבא העם, פשוטו כמשמעו. ואנו לא קלגסים. צה"ל הוא זה שבזכותו כולנו יכולים להיות היום במקום בו אנו נמצאים ולנהל את חיינו בשקט, יחסית, לסביבה העוינת שסביבנו. הרי בלי הצבא הזה ומהותו, אנא אנו באים? אני בטוח שאף אחד לא באמת רוצה לדעת את התשובה ולכן מן הראוי לשמור עליו ועל כבודו.

אני מכיר את רשת אורט כרשת שהחינוך לערכים, הלכה ולמעשה, עומד במרכז הווייתה ולכן אני מקווה, למען המורה ולמען הרשת,   שהליך השימוע לא יסתיים בפיטורי המורה, שכן עלולות להיות לכך השלכות חמורות, במיוחד על המורים ומעמדם מול הורים ותלמידים ובכלל, עלינו כחברה.

   

.

 

  

בכבוד רב,

 

רן ארז

יו"ר ההנהלה
ארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים

 

 

 

 

     

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד