עיצומים – איגרת אישית לעדכון

מס צפיות:  1973
תאריך: 14/01/2014

 

 

יג' שבט תשע"ד
14 ינואר 2014

 

לכבוד:
המורים חברי ארגון המורים

 

שלום רב,

 

הנדון: עיצומים – איגרת אישית לעדכון


סכסוך העבודה עליו הכריז ארגון המורים העל יסודיים בהתייחס לכל החינוך העל יסודי הוכרז, כפי שכבר פרסמנו, עקב פגיעה בתנאי העבודה של המורים. מדובר בנושאים הבאים:
• אי תשלום שכר ראוי למורים, למנהלים, למורי השל"ח, למדריכים ולמפמ"רים.
• בכל בתיה"ס שבפיקוח משרד הכלכלה (תמ"ת, לשעבר), כ – 74 בתי"ס, המורים לא קבלו תוספות שכר.
• לא נחתם הסכם קיבוצי לגבי כמחצית בתיה"ס העל יסודיים, כיוון שלא הוצא צו הרחבה.
• פגיעה בתנאי עבודה של המורים העובדים במסגרת עוז לתמורה, משום ש"גוזלים" מהם הפסקות ומחייבים אותם להישאר עד שעה 16:00, בסוף היום, כדי "לנוח " בביה"ס. זאת ועוד, מנכים שכר למורים אשר הולכים "לפני הזמן" – שעה 16:00.
מאז ראשית כהונתו של שר החינוך, הרב שי פירון, ניסינו לפתור את כל הבעיות בדרכי נועם, אך ללא הועיל. לכן התחלנו בעיצומים.
לדברי שר החינוך, למרות רצונו הטוב לפתור את הבעיות, הוא נתקל בהתנגדות של פקידי האוצר.
עקב החרפת העיצומים שהתווספו לאחרונה לאי הדפסת שעון הנוכחות  - הפסקת הפעילויות מחוץ לכותלי ביה"ס - ביקש שר החינוך, הרב פירון, לקיים פגישה משותפת עמנו ועם שר האוצר ביום חמישי הקרוב, 16.1.14.
על מנת להגיע לפגישה זו בידיים נקיות ובנפש חפצה, נענינו לבקשתו להשעיית העיצומים של אי יציאה מחוץ לכותלי ביה"ס, לתקופה קצובה שאורכה תלוי בתוצאות הפגישה ביום חמישי.
העיצומים אינם מטרה בפני עצמה, אלא אמצעי ולפיכך, יש לראות בהשעיה זו, לעת עתה, הפוגה התלויה בפתרון או אי פתרון הבעיות.
הפוגה זו תאפשר לבתיה"ס להתארגן למניעת נזקים כלכליים, ככל שצפויים כאלה, למרות שהצענו לפני כחודשיים להכניס להסכמים עם ספקי השירותים השונים סעיף המאפשר דחייה או ביטול ללא נזקים.
לאור זאת ועד להודעה חדשה, אנו מקפיאים את ההוראה בדבר אי יציאה לפעילויות מחוץ לכותלי ביה"ס ומאפשרים את כל הפעילויות.

 

להזכירכם - ההוראה בדבר אי הדפסת שעון הנוכחות בעינה עומדת.

 

  

בכבוד רב,

 

רן ארז

יו"ר ההנהלה
ארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים

 

 

 

 

     

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד