מכתבו של רן ארז למנכ"לית משרד החינוך - 6.1

מס צפיות:  2515
תאריך: 6/01/2014

 

 

  

 

‏ה' שבט, תשע"ד
‏6 ינואר, 2014

 

לכבוד:
גב' מיכל כהן
מנכ"לית משרד החינוך
 


שלום רב,

 

הנדון: בעיות טעונות טיפול - תזכורת 

 

 1.  דיווחי מורים לעוז לתמורה: במחשבים עליהם צריך לדווח מביה"ס, נמסר לי שלא מופיעים הסמל "רימון" ותוכנת "משכית" שבאמצעותם מדווחים לכ"א. בלי אישור כ"א לא ניתן לשלם משכורת.  
 2. טרם יצאו הנחיות למחוזות על כך שסגני מנהלים, המקבלים משכורת מהמדינה, יכולים לבצע תפקידים כגון חינוך בחט"ע.  
 3. לעובדי מדינה בעוז לתמורה לא ניתן לדווח תוספת שעות כי זה לא מופיע ב"חלון בחירה".  
 4. טרם נקבעה דרגה לעובדי בעלות המלמדים ברפורמה אופק חדש בחטה"ב.  
 5. מורים, שלגביהם הוחלט לשלם השלמת משכורת / תיקון משכורות / פיצויי פיטורין וחודשי הסתגלות, או שלא הוכנסו לעוז לתמורה למרות שביה"ס בעוז לתמורה, הדברים לא נפתרו והגזברויות לא מבצעות את חובתן  .  
 6. איחודי משכורות לא מתבצעים .  
 7. מורים העובדים בבי"ס אחד בעוז לתמורה מחויבים להיות גם בבי"ס אחר ,שם משלימים את משרתם בעוז לתמורה, למרות שהדבר לא ניתן פיזית.  
 8. עניין הגדלת בתי"ס של חינוך מיוחד, שלקחת על עצמך לפני שנה, טרם סודר.  
 9. מו"מ על מורי של"ח, מפמ"רים ומדריכים עדיין לא החל . 
 10. נושא 40 שעות, 40 שיעורים לא מתקדם למרות שאנחנו מתקדמים בנושאים אחרים עליהם התחייבנו . 
 11. עדכוני סכומים שאמורים להתעדכן לא מעודכנים  
 12. תשלום רטרואקטיבי למנהלים מאז תחילת עבודתם בעוז לתמורה 
 13. גמול ניהול למנהלים על כל היקף משרתם  
 14. שעות תפילה 
 15. חישוב גמול ריכוז מקצוע, פיצול וטיולים על כל היקף המשרה כבעבר

צר לי מאוד שבעיות אלו טרם נפתרו, מה עוד שזה פוגע ביחסי האמון ביננו לבין משרד החינוך וחבל.
לפני יותר מחודש הקפאנו את העיצומים שהחלטנו להחריף עפ"י בקשתו של שר החינוך, תוך הבטחה שנראה פתרון לרוב הבעיות.
צר לי, אך עד כה מדובר בדיבורים בלבד וההזדמנות שניתנה לפתור את הבעיות לא נוצלה על ידכם .
לאור זאת, נאלץ להחריף את העיצומים.
לידיעתך וטיפולך .

 

 

 

 

בכבוד רב,

 

רן ארז

יו"ר ההנהלה
ארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד