הודעה לחברי תא המפקחים

מס צפיות:  1590
תאריך: 11/12/2013

 

ח'/טבת/תשע"ד
‏11/12/2013

 

שלום רב,

 

בהסכם הקיבוצי שנחתם ע"י הסתדרות המורים קופחו זכויות המפקחים, בכלל ושל המפמ"רים, בפרט. לא די שהמפקחים והמפמ"רים לא קבלו תוספת שכר משמעותית כמו שקבלו המורים והמנהלים, אלא שכמפמ"רים, העומדים בראש הפירמידה המקצועית,  קבלתם תוספת קטנה יותר מזו שקבלו מפקחי השטח ואף הסטאטוס שלכם שונה.  זוהי פגיעה כלכלית ומעמדית כאחת. טענותינו  לפיהן אתם מהווים קבוצה נפרדת ורובכם חברים בארגון המורים ולכן יש לעשות הסכם עמנו נדחו ע"י שר החינוך לשעבר ומנכ"לי המשרד בטענה שאתם והם כבר מחויבים בהסכם שנחתם ע"י הסתדרות המורים.


תוקפו של הסכם זה פג בספטמבר 2013 ולכן הכרזנו סכסוך עבודה, בין היתר,  במטרה לחתום על הסכם קיבוצי חדש לגביכם ובכך לתקן את המעוות. אנו מצויים בתקופה של עיצומים המתבצעים כתוצאה מכך שעדין משרד החינוך ומשרד האוצר מסרבים לדרישותינו. אם נגיע למסקנה, עוד במהלך חודש דצמבר, שמשרד החינוך אדיש למצבכם, נחריף את העיצומים.

 

כעת, העיצומים בהם אנו נוקטים באים לידי ביטוי באי הדפסת שעון נוכחות בביה"ס.

 

נמשיך לעדכן על כל התפתחות.

 

בכבוד רב 

 

רן ארז

יו"ר ההנהלה
ארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים

 

 

העתקים
מר שמעון אזולאי – יו"ר תא המפקחים
גב' יעל ברנהולץ – ס' יו"ר תא המפקחים
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי סניפים

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד