איגרת עדכון

מס צפיות:  2223
תאריך: 21/11/2013

י"ח כסלו, תשע"ד

21 נובמבר, 2013

 

לכבוד
המורים חברי ארגון המורים

 

חברים יקרים שלום רב,

 

הנדון: איגרת עדכון

 

הבוקר נפגשתי עם שר החינוך, הרב שי פירון, לדון במצב שנוצר עקב הפעלת סכסוך העבודה שהכרזנו עליו וביצוע העיצומים.

השר הביע רצון לפתור את כל הבעיות העומדות על הפרק והוא אינו מעוניין בזעזועים במערכת ובהמשך העיצומים.

הבעיות הקיימות נחלקות לשתי קבוצות:

 

א'. אי ביצוע הסכמים קיבוציים ע"י משרדי החינוך והאוצר בנושאים הנוגעים למורים, למנהלים ולארגון המורים.

ב'. נושאים שאינם מוגדרים בהסכמים קיבוציים ואשר אנו מעוניינים להסדירם כעת במו"מ מזורז, במטרה לשפר את המצב בבתיה"ס.

 

הרשימה היא ארוכה ולא זה המקום לפרט אותה.

השר התחייב לפתור את נושאי סעיף א' דלעיל, מיד, ובאשר לסעיף ב' - לקיים מו"מ מזורז במטרה לסיים אותו עד סוף דצמבר 2013.

הצענו לשר לחתום על התחייבות זו ואף שלחנו לו את הדברים בכתב.

 

לאור האמור לעיל, החרפת העיצומים שתוכננה ליום ראשון הקרוב, 24.11.13, נדחית ליום שני, מתוך ציפייה שהם יתייתרו - אם השר יחתום על ההתחייבות, בגדר "מוצא שפתך עשית..."

ההוראה בנוגע לאי הדפסת שעון הנוכחות בעינה עומדת.

 

בכבוד רב,

 

רן ארז

יו"ר ההנהלה
ארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים

 

 

העתק:
חברי מועצת ארגון המורים

חברי הנהלת ארגון המורים

מזכירי הסניפים

 

 

לעיון נוסף:

ממשיכים בעיצומים (18.11.13)

העיצומים נמשכים! (12.11.2013)

העיצומים שעליהם הכריז ארגון המורים (6.11.2013 )

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד