ממשיכים בעיצומים

מס צפיות:  2074
תאריך: 18/11/2013

 

‏ט"ו בכסלו, תשע"ד
‏18 בנובמבר, 2013

 

לכבוד
ציבור המורים חברי ארגון המורים

 

חברים נכבדים,

 

הנדון: ממשיכים בעיצומים


 

בהמשך להודעות שנשלחו עד כה, ולפיהן במסגרת העיצומים שהכריז עליהם הארגון אין להדפיס שעון נוכחות בביה"ס, הריני לחזור, להדגיש ולהוסיף כדלקמן:


1. עצם ההוראה שלא להדפיס שעון נוכחות בביה"ס  התחילה "להזיז גלגלים" במשרד החינוך...
2. הוראה זו במסגרת העיצומים נבחרה כי הדבר אינו משבש כלל את העבודה עם התלמידים, היות שכל השעות הפרונטאליות, השעות הפרטניות, שעות ההשתלמות, שעות הישיבות והשעות תומכות ההוראה ניתנות כבעבר.
3. לא ניתן בשום פנים ואופן לנכות שכר בגלל ביצוע הוראה זו  .
4. לא ניתן גם להגיש תביעה משמעתית נגד מורים.
5. לכל חבר בארגון יש חסינות בפני תביעות משפטיות מכל סוג שהוא עקב ביצוע הוראה זו.
6. נמסר לנו שמנהלים ו/או בעלויות נדרשו ע"י נציגי משרד החינוך לאיים על מורים שאם לא ידפיסו כרטיס לא יקבלו שכר. זהו איום סרק ואינו חוקי. שכר יש לשלם לכל מי שעובד. אי תשלום שכר משמעו הלנת שכר ברורה והסתבכות עם החוק למי שלא ישלמו את השכר!
7. העיצומים שהכרזנו עליהם באים במטרה לפתור ו/או לקדם פתרון של בעיות המורים בבתיה"ס העי"ס, ובכלל זה תשלום שכר כראוי, תנאים פיזיים נאותים ועוד. כל עוד לא ייענו תביעותינו, נמשיך במאבק, ואף נחריף אותו, ככל האפשר באופן שלא תהיה פגיעה כלכלית בחברינו המורים.
8. אלפי מורים ומנהלים מקופחים, בשרירות לב,  בתשלום שכרם ולכן, במו"מ שמתנהל מול משרד החינוך ומשרד האוצר אנו דורשים, בין השאר, תשלום מיידי של מקדמה בסכום של 1,000 ₪ לכל המורים שלא קיבלו שכר כראוי בחודשים ספטמבר-אוקטובר, על חשבון מה שמגיע וכן תשלום רטרואקטיבי למנהלים בהתאם להסכמים הקיבוציים.

 

לסיכום ובהמשך לאמור לעיל: מורה יכול ללכת הביתה בסוף יום עבודתו, עם סיום שיעוריו, לפי המערכת הכוללת את כל המכסה לשעות הוראה, שעות פרטניות ושעות תומכות הוראה.

 

עדכונים בהמשך.

 

                                                                      בכבוד רב,  

 

                                                     

                                                                                   רן ארז
                                                                               יו"ר ההנהלה
                                                                ארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים
 

  

 

העתקים:
בעלויות
רשתות חינוך
מנהלי בתיה"ס
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי הסניפים

 

 

 

לעיון נוסף:

העיצומים נמשכים! (12.11.2013)

העיצומים שעליהם הכריז ארגון המורים (6.11.2013 )

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד