העיצומים שעליהם הכריז ארגון המורים

מס צפיות:  4081
תאריך: 6/11/2013

 

ג' כסלו, תשע"ד
‏6 נובמבר, 2013

 

לכבוד
ציבור המורים, חברי ארגון המורים

 

חברים נכבדים,

 

הנדון: העיצומים שעליהם הכריז ארגון המורים


בהמשך להודעה שנשלחה אתמול, ולפיה במסגרת העיצומים שהכריז עליהם הארגון אין להדפיס שעון נוכחות בביה"ס, הריני להודיעכם כדלקמן:


1. עצם ההוראה שלא להדפיס שעון נוכחות בביה"ס  התחילה "להזיז גלגלים" במשרד החינוך...
2. הוראה זו במסגרת העיצומים נבחרה כי הדבר  אינו משבש כלל את העבודה עם התלמידים, היות שכל השעות הפרונטליות, השעות הפרטניות, שעות ההשתלמות, שעות הישיבות והשעות תומכות ההוראה ניתנות כבעבר.
3. לא ניתן בשום פנים ואופן לנכות שכר בגלל ביצוע הוראה זו !

4. לא ניתן גם להגיש תביעה משמעתית נגד מורים.
5. נמסר לנו שמנהלים נדרשו ע"י משרד החינוך לאיים על מורים שאם לא ידפיסו כרטיס לא יקבלו שכר . זהו איום סרק בלתי חוקי . שכר יש לשלם לכל מי שעובד. אי תשלום שכר משמעו הלנת שכר ברורה והסתבכות עם החוק של אלו שלא ישלמו את השכר!
6. העיצומים שהכרזנו עליהם באים במטרה לפתור ו/או לקדם פתרון של בעיות המורים בבתיה"ס העי"ס, ובכלל זה תשלום שכר כראוי, תנאים פיזיים נאותים ועוד. כל עוד לא ייענו תביעותינו, נמשיך במאבק, ואף נחריף אותו, ככל האפשר באופן שלא תהיה פגיעה כלכלית בחברינו המורים.
7. לכל חבר בארגון יש חסינות בפני תביעות משפטיות מכל סוג שהוא עקב ביצוע הוראה זו.

 

עדכונים בהמשך.
 

 

                                                              בכבוד רב,

 

                                                     
                                                                                   רן ארז
                                                                               יו"ר ההנהלה
                                                                ארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים
 

 

 

העתקים:

בעלויות
רשתות חינוך
מנהלי בתיה"ס
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי הסניפים  

 

 

לעיון נוסף:

איגרת אישית לעדכון - עיצומים במערכת החינוך (5.11.2013)

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד