איגרת אישית לעדכון - 30.10.13

מס צפיות:  2912
תאריך: 30/10/2013

 

 

30/10/2013 

‏כ"ו חשון, תשע"ד 

 

לכבוד 

המורים חברי ארגון המורים 

  

 

שלום רב, 

 

הנדון: איגרת אישית לעדכון 

 

אתמול, סוף סוף,  לאחר המתנה של שנה וחודשיים, התקיים הדיון בביה"ד הארצי לעבודה בנושא יחידות המיקוח והיציגות.

 

קצת היסטוריה 

 1. בהסכם הקיבוצי שנחתם עמנו בתום השביתה הגדולה, בינואר 2008, נקבע שמורים מחויבים ברפורמה המקובלת על הארגון שאליו הם שייכים. 
 2. בהסכם שנחתם עם הסתדרות המורים נקבע שאופק חדש חל על כל עובדי המדינה, עד כיתה ט'. 
 3. שני ההסכמים הקיבוציים הינם חוקיים לכל דבר ועניין, נחתמו ע"י אותו משרד חינוך ואותו משרד אוצר, עם כל ארגון בנפרד. 
 4. למרות ההסכם שנחתם עמנו, ואשר אומר בבירור על מי הוא חל, החליט משרד החינוך לחייב את המורים עובדי המדינה בחטיבות הביניים לעבוד במסגרת אופק חדש, בניגוד לרצונם ותוך הפעלת לחצים ואף איומים, כפי שבוודאי אתם זוכרים. 
 5. לבקשתנו, הוציא ביה"ד האזורי לעבודה בירושלים צו מניעה נגד המדינה, ולפיו, אין לחייב את המורים חברי הארגון לעבוד באופק חדש, ועליה לכבד את ההסכם עמנו. 
 6. על צו זה ערער משרד החינוך, ואליו הצטרפה הסתדרות המורים (בשותפות מוזרה: מעסיק + איגוד עובדים).  הערעור בא לבטל את פסיקת ביה"ד האזורי ונוסף על כך כלל דרישה להוציא צו נגד הארגון וחבריו שלא להתנגד לאילוץ המורים להיכנס לרפורמה אופק חדש בחטיבות הביניים. 
 7. ביה"ד הארצי לעבודה קבע אז, ב- 2009,  שכדי שהסכם ארגון המורים יחול גם בחטיבות הביניים, על הארגון החובה להוכיח את היותו ארגון יציג. עד אז המורים מחויבים באופק חדש.  
 8. שר החינוך של אז, גדעון סער, ומנכ"ל המשרד, ד"ר שמשון שושני, אשר הבינו את אי הצדק שנעשה, התחייבו כלפינו שמיד בתום המו"מ והחתימה על הסכם עוז לתמורה לחטיבה העליונה יחל מו"מ משותף עם הסתדרות המורים על חטיבות הביניים. 
 9. ואכן, כבר בחודש ספטמבר 2011, חודש לאחר החתימה על הסכם עוז לתמורה, החל המו"מ כמובטח. מו"מ משותף זה (הסתדרות המורים, משרד החינוך ומשרד האוצר) הופסק בסוף דצמבר 2011 בגלל סירובה של הסתדרות המורים לכל הצעה שהועלתה על ידינו ואפילו ע"י משרד החינוך. 
 10. בפברואר 2012, על פי בקשת השר סער, הלכנו לתהליך גישור אצל פרופ' זמיר ופרופ' מירוני. הגישור נפסק ללא הסכמה. כל הצעת פשרה שהוצעה נדחתה ע"י הצד השני. 
 11. עקב כישלון הגישור החלטנו לעתור לביה"ד הארצי לעבודה בנושא היציגות. העתירה הוגשה בספטמבר 2012. 
 12. מאז ועד אתמול נתקלנו בדחיות חוזרות ונשנות עפ"י בקשות המדינה ו / או הסתדרות המורים. ביה"ד הפנה אותנו שוב לגישור ומו"מ, אולם גם הליכים אלו עלו בתוהו. 
 13. יובהר שכדי לקבוע מיהו ארגון יציג – מי הארגון אשר לו יותר חברים ביחידת מיקוח נתונה, יש לקבוע את גבולות יחידת המיקוח. לטענתנו, יחידת המיקוח שבמסגרתה יש למנות חברי ארגון מול חברי הסתדרות היא חינוך על יסודי, ז' עד י"ב. לטענת הסתדרות המורים, גבולות יחידת המיקוח צריכים להיות גני ילדים עד כיתה ט' ועד בכלל, משמע,  עובדי מדינה. אין מחלוקת בין ארגוני המורים ולבית הדין עצמו שבגני ילדים וחינוך יסודי הסתדרות המורים היא היציגה ולה הרוב, בחטיבה העליונה אין מחלוקת שהרוב המכריע של המורים הם חברי ארגון המורים והוא היציג, ולכן המחלוקת היא על מיהו הארגון היציג בחטיבות הביניים. זו השאלה ששאלו גם השופטים כשדרשו מהצדדים להתייחס. 

 

ההליך המשפטי 

כאמור ברישא של דבריי, אתמול התקיים הדיון הראשון, ובמהלכו נחקרו עדים ע"י הצדדים. עדי ארגון המורים היו מר צביקה פלג, מנכ"ל רשת אורט ישראל, וד"ר זאב דגני, מנהל הגימנסיה העברית הרצליה בתל אביב. שניהם העלו סוגיות ובעיות חינוכיות, פדגוגיות ומנהליות הכרוכות בניהול בי"ס שש שנתי עם שתי רפורמות והפגיעה ברצף השש שנתי. מטעם הסתדרות המורים והמדינה העידה גב' דלית שטאובר, מנכ"לית משרד החינוך היוצאת, אשר למרות שרק בחודש שעבר חתמו על הארכת הסכם אופק חדש לעוד שנתיים, נאלצה להודות שהחינוך העל יסודי הוא שש שנתי, ז' עד י"ב וכי מדובר ברצף פדגוגי אחד. המנכ"לית הוסיפה ואמרה שמשרד החינוך מודע לקושי ולבעייתיות של הפעלת שתי רפורמות שונות בחינוך העל יסודי וכי המשרד יצטרך לעשות התאמות מסוימות. 

השופטים קבעו דיון נוסף לסיכומים, ב- 2.1.2014. עד אז על הצדדים להגיש, עפ"י לוח זמנים שנקבע, את עיקרי טיעוניהם, ובין היתר הדרישה להתייחס ל- 3 חלופות לגבולות יחידת המיקוח: 

1.      ז' עד י"ב 

2.      גן – ט' 

3.      ז' – ט' 

בדבריהם התייחסו  השופטים  לכך שבמערכת החינוך העל יסודי נוצרה בעיה חמורה, שאותה יש לפתור, שהתביעה היא מורכבת מאוד, והם היו מעדיפים שהצדדים יגיעו ביניהם להסכמות שלאחר מכן יקבלו תוקף של פסק דין. רק בעקבות קביעת יחידת המיקוח ניתן יהיה לקבוע את היציגות והרפורמה שתחול בה. 

אני מקווה שהמאמצים יישאו פרי. 

כך או כך הבעיות האחרות התלויות ועומדות  במערכת החינוך אינן תלויות בהליך משפטי זה, ואנו ממשיכים לטפל במציאת פתרונות בימים הקרובים. והיה אם לא....... 

 

בברכה 

רן ארז 

יו"ר הנהלת ארגון המורים 

 

 

 לאיגרת עדכון בנושא הקישו כאן

 

 

 

 

 

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד