אגרת אישית לעדכון - 15.10.13

מס צפיות:  1691
תאריך: 15/10/2013

 

י"א–חשון–תשע"ד
‏15–אוקטובר–13


מורים יקרים,

 

בימים אלה גועשים חדרי המורים, לאור הקשיים הניכרים בתפקוד השוטף של המורים בבתיה"ס העל יסודיים, נוכח כפיית תנאי העבודה והשכר של רפורמת "אופק חדש" על מורי העל יסודי, תוך פגיעה משמעותית בתנאי שכרם ועבודתם ברצף מכיתה ז' – יב'.

 

אני מבין את רחשי הלב ומזדהה עם הזעם והתסכול.

קשה עד מאוד לתפקד במציאות יומיומית של פיצול תנאי עבודה ושכר  בביה"ס השש שנתי, בידיעה כי אין הדבר לטובת התלמיד ובהכרה כי אין המדובר באינטרס פדגוגי של איש, אלא לכל היותר בניסיון להשיג רווח כלכלי או אחר, על גבם של המורים והתלמידים.

 

כך התרענו שוב ושוב בשנים האחרונות.

 

כידוע לכם, לאור סירובם של משרדי החינוך והאוצר לנהל מו"מ עם ארגון המורים, בנוגע לכלל מערכת החינוך העל יסודית בישראל, מכיתה ז' ועד לכיתה יב', כפי היה מאז ומעולם, ולאור ניסיון המדינה כמעסיקה של מורים לתעדף ארגון מורים נוח יותר עבורה (הסתדרות המורים) במנותק מטובתו הפדגוגית של התלמיד, מטובתם של מורי ישראל וממערכת החינוך כולה, החלה המדינה לנסות ולהדיר את רגלי ארגון המורים משולחן המו"מ ולכפות על מורי החינוך העל יסודי בישראל תנאי עבודה ושכר בלתי מתאימים לחינוך העל יסודי.
כל זאת על מנת לחסוך כסף על גבם של מורי ישראל ולפצל בכוח ובאופן מלאכותי את החינוך העל יסודי בישראל.

 

בלית ברירה וכמוצא של צדק משפטי פנינו לביה"ד הארצי לעבודה בירושלים, העוסק במלאכה ולאחר מספר דיונים, נקבע דיון מכריע ומרכזי ביום 29.10.13.

 

ככל שידוע להנהלת ארגון המורים, וכפי שנמסר לנו לא אחת ע"י שר החינוך, עמדתו הפדגוגית והחינוכית של משרד החינוך הייתה ונותרה כעמדת ארגון המורים והיא -  כי אין לפצל את מערכת החינוך העל יסודית בישראל ואין להחיל שתי רפורמות בביה"ס העל יסודי.
אנו מצפים שמשרד החינוך יבטא עמדה זו בדיון בביה"ד הארצי לעבודה וישקף בכך את טובת מערכת החינוך כולה.

 

אמנם ארגון המורים הכריז סכסוך עבודה בקשר לבעיות הבלתי פתורות הקיימות במערכת החינוך העל יסודי בישראל, אך לאור הדיון שנקבע כאמור ל 29.10.13, ולאור עמדתו המוצהרת של משרד החינוך כאמור, גם אם בשלב זה אין לה ביטוי בשטח, ארגון המורים החליט להמתין לדיון ולא לנקוט באמצעי ארגוני כלשהו בשטח עד אז. לדיון זה הזמנו למתן עדות מנהלי בתי ספר, על מנת שישקפו לביה"ד הארצי את המצב בשטח.

 

אנו סמוכים ובטוחים שביה"ד הארצי ישמע את עמדות הצדדים ויכריע הכרעה צודקת למען מערכת החינוך כולה,ולמען טובת תלמידי ישראל ומורי ישראל.

 

אנו קוראים למורים להתאזר בסבלנות, למרות הקשיים הרבים בהם אנו עומדים בימים אלה, ולאפשר לביה"ד הארצי להכריע בסוגיה - האם אכן כפי שטוען ארגון המורים – מערכת החינוך העל יסודית בישראל הנה יחידה אחת מ - ז' ועד יב', ואין לפצלה ליחידות משנה, או כפי שטוענת הסתדרות המורים – יש לפצל את מערכת החינוך מגני הילדים ועד לכיתה ט', ובנפרד מכיתה י' ועד לכיתה יב'.

 

ברור לכולנו שרפורמת אופק חדש המתאימה לחינוך היסודי אינה מתאימה בשום צורה למטרות, לשיטת הלמידה ולמציאות הפדגוגית והחינוכית של החינוך העל יסודי.

 

אנו נמשיך להיאבק בכל דרך חוקית לטובת אחידותה ורציפותה של מערכת החינוך העל יסודית על מוריה ותלמידיה ולטובת תנאי עבודתם ושכרם של המורים בחינוך העל יסודי.

 

בברכה לבבית,

 

רן ארז
יו"ר הנהלת ארגון המורים

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד